Helsevesen

Best i vest

Menn på Oslos vestkant lever 12 år lenger enn på østkanten. De sosiale forskjellene i Oslo er enorme. Forskjellen mellom hvor lenge en person kan forvente å leve på østkanten og vestkanten i Oslo har økt de siste ti årene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Folk som bor i ytre Oslo vest blir vesentlig eldre enn særlig de som bor i de indre østlige bydelene. Forskjellene i levealder slår tydeligst ut for menn, og den mannlige befolkningen i Sagene bydel kommer dårligst ut. Forskjellen i levealder mellom vestkanten og østkanten i Oslo har økt. Men det er mange måter å feiltolke disse forskjellene på ... - Det er enorme forskjeller i Oslo. Den sosiale ulikheten i dag er større enn for hundre år siden, sier forsker Ivar Brevik ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR).

Les mer hos SSB
Les mer i VG