Helsevesen

Sosial- og helsedirektoratet: Helseforskjellene øker

Så langt har de siste tiårs bevissthet omkring sosiale helseforskjeller i velferdsstaten Norge ikke resultert i noen utjevning av helseforskjellene. Snarere tvert i mot, forskjellene ser ut til å øke. Selv om de fleste grupper i befolkningen har fått bedre helse de siste tretti årene, er bedringen størst blant gruppene med høy inntekt og lang utdannelse, og derfor øker også helseforskjellene, slår Sosial- og helsedirektoratet, ved direktør Bjørn-Inge Larsen, fast i en kronikk i Dagbladet.

Les kronikken i Dagbladet

You have no rights to post comments