Helsevesen

Byrådslederens case...

Ivar Johansen har sendt en mail til byrådsleder Erling Lae:

"I flere måneder har Aker Sykehus og bydel Grorud kranglet om hvem som skal ta ansvar for at den alvorlige sinnslidende "Arthur" skal få et anstendig botilbud. I Dagbladet i dag leser jeg at helseministeren har skåret igjennom, og besluttet at sykehuset skal ta regninga og ansvaret. Oslos byrådsleder Erling Lae "vil bruke Arthur-saken som et case, for å lage kjøreregler som forhindrer at ansvarskonflikter går ut over pasienten." Utmerket, men ... Men byrådslederen kan hente gode, aktuelle, case i sin "egen bakgård". Fra sine egne byrådsavdelinger. Eller aller helst; handle. "Vi kan ikke ha det sånn at vi må ha flere dobbeltsideoppslag i Dagbladet for å løse en sak", sier byrådslederen til Dagbladet. Da forventer jeg at byrådslederen griper fatt i de to sakene",

Dette ble offentliggjort i Aftenposten aften 28. desember.
Bydelsdirektøren i Vestre Aker kommenterer saken i en mail til byrådsleder Erling Lae og Ivar Johansen.

Ivar Johansens kommentar til dette er bl.a.: "Ofte sies det litt spøkefullt at en må være rimelig oppegående og frisk for å klare deg i norsk helsevesen. For å nå igjennom med dine rettigheter og behov. Tenk om en bydel – ved ansvarlig saksbehandler - kunne si (for bydelen har her en flik av saken, og er kommunens front ut mot bydelens innbyggere): Vi tar ansvaret for saken din. Du behøver ikke selv bruke tid og krefter på å ta kontakt med - og koordinere – andre kommunale instanser som er involvert. Vi skal holde i saken, til den er løst. Og vi skal holde deg orientert underveis. DET ville være en brukervennlig kommune.

Les Ivar Johansens artikkel i Aftenposten
Les bydelsdirektørens kommentar

You have no rights to post comments