Helsevesen

Alvorlig syke må vente lengst

Offentlige sykehus prioriterer de friskeste pasientene som det er billigst å behandle. Alvorlig syke må vente i månedsvis. Dette er konklusjonen i en rapport basert på pasientdata fra alle sykehus i landet i perioden 2000 til 2003. Rapporten konkluderer med at de friskeste pasientene som slipper innleggelse, har kortest ventetid. De mer alvorlig syke som har mer kompliserte plager og dermed må legges inn, får lengst ventetid. - Denne utviklingen er kommet etter at staten overtok driften av sykehusene, og det er spesielt tydelig i 2003, sier forsker Pål Martinussen ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi til NRK. Staten får betaling for hver enkelt pasient de behandler etter et takstsystem. Sykehusene får like mye refusjon for en skade, uansett om den er enkel eller komplisert å behandle. Økonomien vil bli bedre jo flere dagkirurgiske pasienter som behandles.

Les mer i VG

You have no rights to post comments