Helsevesen

Helsevesenet på Dagsrevyen

Massemediene, blant annet fjernsynets nyhetssendinger, har stor innflytelse på helsepolitikken. En systematisk gjennomgang av Dagsrevyen i NRK1 i perioden 1996 - 2003 viser at negative innslag om helsetjenesten utgjør kjernen i nyhetsformidlingen av helsestoff. Leger kommer ofte til orde, vanligvis som kritikere og som forsvarere av pasientenes interesser. I de siste årene er innslagene om helse blitt færre og «snillere».

Les mer i Tidsskrift for Den norske Lægeforening

You have no rights to post comments