Helsevesen

Dobbelt så dyrt å bli syk

Neste år vil rundt 300 000 færre nordmenn få dekket helseutgiftene sine av folketrygden. Uføre, som MS-syke Anna Lena Berglund, må betale nesten dobbelt så mye før de får frikort. Jeg er virkelig sjokkert! Syke og uføre som har anstrengt økonomi, vil oppleve denne ekstra tusenlappen som en ekstrem ekstrautgift, sier Anna Lena Berglund. 49-åringen har muskelsykdommen MS. Hun har store utgifter til lege, fysioterapi, medisiner og kommunale egenandeler. I tillegg bor hun alene i leiligheten på Grünerløkka i Oslo - med de ekstrakostnadene som følger med det å være eneforsørger. Likevel mener regjeringen at hun kan tåle dette: Frikorttaket øker med 85 prosent - fra 1350 kroner i år til 2500 kroner neste år.

Les mer i Dagbladet

You have no rights to post comments