Helsevesen

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbol

Den kreftsyke må betale operasjonen selv, - mens restauranteieren får leie kommunal eiendom til symbolpriser: Høyre-byrådet bryter gjerne  kommunens juridiske strategi og  opptrer på tvers av alle regler om anbud og konkurranse for å inngå forlik i en sak om restaurantvirksomhet. Mens en samtidig lar en annen sak gå helt til Høyesterett for å få slått fast at en kreftsyk mann selv skal måtte betale for operasjonen. Her er det noe som skurrer for meg. Men når Høyre-byrådet sier det skal prioritere 'det viktigste først' så er det kanskje viktigere å imøtekomme restauranteieren enn den kreftsyke? spør Ivar Johansen.
Les artikkel

You have no rights to post comments