Helsevesen

Sykehusene kunne gått med overskudd

Sykehusene kunne fått med overskuddDa sykehusene ble selvstendige foretak den 1. januar 2002, oppsto store og uforklarlige underskudd bokstavlig talt over natten.  – Hvis sykehusene hadde fortsatt med å avlegge regnskap etter den kommunale regnskapsmodellen ville dagens helseforetak gått med overskudd, sier administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen til KLP-magasinet. Høgskolen i Hedmark har gitt ut flere rapporter som underbygger synspunktet og kritiserer New Public Management.

Les intervjuet med Herlof Nilssen
Les rapport Bjarne Jensen: Offentlige velferdsgoder. Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management
Les rapport Stein Østre: Resultatstyring i offentlig forvaltning. Mål og resultatstyring: muligheter og begrensninger for offentlig virksomhet
Les rapport Stein Østre: Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning
Les rapport Bjarne Jensen og Magnar Bollingmo: Helsereform. Utfordringer og løsninger

You have no rights to post comments