Helsevesen

Norsk gap mellom rike og fattiges helse

Forskjellen mellom de rikes og de fattiges helse i Norge er større enn i resten av Europa, viser en internasjonal undersøkelse. Nordmenn med god utdannelse, høy inntekt og sosial status er blant de friskeste i Europa. Samtidig er forskjellen til dem som er lavest nede på rangstigen større enn i noe annet europeisk land. Vi lever stadig lenger, og levestandarden er i gjennomsnitt blant de beste i Europa. Likevel utmerker Norge seg, sammen med Sverige og Danmark, med store forskjeller helseforskjeller mellom sosiale lag. Forskerne har ingen entydig forklaring på de store forskjellene.

Les mer i Aftenposten

You have no rights to post comments