Helsevesen

Forskjeller i helse og økonomi

At sentrale deler av Oslo har over to ganger høyere dødelighet i forhold til andre deler er ingen lovmessighet, bare uttrykk for at  godene er skjeft fordelt, og at potensialet for en bedre helsetilstand er stort, gitt politisk vilje til forandring, skriver professor Dag Thelle.

Les kronikken i Dagbladet

You have no rights to post comments