Helsevesen

Legeforeningen i Oslo og Nordland vil ha bort stykkpris

Legeforeningen vil ha bort stykkprisDet er behov for andre suksessmål i spesialisthelsetjenesten enn overskudd/underskudd. Man må bort fra stykkprisfinansiering som gjør at det konkurreres om de samme pasientene internt i helseforetaket og mellom helseforetakene, samt mellom offentlig og privat helse­vesen, sier styrene i Oslo Legeforening og Nordland legeforening i en henvendelse til den politiske ledelse i Helse- og Omsorgsdepartementet.

Les mer

Kommentarer   

#1 Anne Kjersti Befring 30-11-2008 12:57
Legeforeningen vil øke andelen med stykkpris fra 40 % til 50 %. Dette er et utspill fra to lokalavd.
#2 Kirsten Toft og Svein Aarseth 30-11-2008 23:14
Oslo og Nordland legeforeninger er ikke mot stykkprisfinans iering. Den fungerer utmerket i fastlegeordning en og hos avtalespesialis tene, men vi mener at innen Helseforetakene vil en slik finansiering kunne bidra til at økonomi styrer behandlingstilb udet, og ikke de faktiske befolkningsbeho v. Det refererte notatet formidler f.ø. ” Tanker som kom frem under diskusjonen” og ikke styrenes synspunkter.
#3 Ivar J 01-12-2008 06:53
Den samme informasjon ble presentert slik i Journalen, medlemsbladet til Oslo Legeforening: "Stykkprisfinan siering må utgå. Den gjør at det konkurreres om de samme pasientene på de fleste nivåer. Det sa styrene i Oslo legeforening og Nordland legeforening på samarbeidsmøte i Henningsvær 18.–20. september."
Se
legeforeningen.no/.../...

You have no rights to post comments