Helsevesen

Effektivisering av sykehus - uten økonomisk gevinst?

Effektivisering av sykehus - uten økonomisk gevinst?- Det er sannsynlig at når liggedagene reduseres og utskrivingene øker, slik det skjer i hele landet, regionalt og ved Ullevål Universitetssykehus, vil pasientene være klart dårligere og mer pleie- og behandlingstrengende mens de er innlagt i sykehus, skriver Bjørg Marit Andersen.

Les mer

You have no rights to post comments