Helsevesen

Helsepolitisk gruppe i KS

Helsepolitisk gruppe i KSI KS sitt hovedstyre har vi nedsatt en helsepolitisk gruppe. Gruppa skal initiere og følge opp viktige helsepolitiske prioriteringer på vegne av kommunesektoren og KS. Helsegruppa fungerer som referansegruppe for KS` administrative helseprosjekt, og tar ansvaret for å følge opp KS` synspunkter og initiativ overfor Regjeringen, Stortinget og de politiske partiene. Helsegruppa rapporterer tilbake til Hovedstyret. Jeg selv er valgt til leder for gruppa, som forøvrig består av Line Vennesland (Fr.P), Hilde Onarheim (Høyre), Solveig Kvidal (Ap) og Harald Danielsen, rådmann.

You have no rights to post comments