Helsevesen

Ventelister.... Vær skeptisk til det du hører

Ventelister.... Vær skeptisk til det du hørerVi står foran en frisk valgkamp. Og valgkampen vil sikkert også denne gangen preges ved at politiske aktører slenger om seg med lettvinte tall om antall plasser, antall behandlede, antall på venteliste osv. Min anbefaling er: vær svært skeptisk når du i valgkampen – uansett politisk farge på den som sier det – hører snakk om en venteliste og størrelsen på den. Les mer om dette under, og kom gjerne med din mening.


Vi står foran en frisk valgkamp.

Og valgkampen vil sikkert også denne gangen preges ved at politiske aktører slenger om seg med lettvinte tall om antall plasser, antall behandlede, antall på venteliste osv.

For eksempel la Oslo Høyre forleden dag ut en artikkel med overskriften ” Nå må staten rydde opp - få slutt på de uverdige helsekøene!”
Nå trodde jeg i og for seg at Oslo Høyre hadde sluttet å snakke om ventelister etter deres valgløfteflopp i 1995. Dette var på det tidspunkt fylkeskommunen ennå drev sykehusene. Høyre i Oslo gikk da ikke bare til valg på å REDUSERE ventelistene til sykehusbehandling i løpet av 4 år.  Nei, i valgprogrammet sto det svært svulstige at Høyre garanterte at sykehuskøene skulle AVVIKLES om Høyre fikk makta. Valgløftene ble liggende i skrivebordskuffen.

For selvsagt vil vi aldri komme dit at det ikke vil være en viss ventetid for å få behandling i spesialisthelsetjenesten.

Men  kvaliteten på et tjenestetilbud måles ikke i hvor mange som står på venteliste. Hadde det vært så enkelt kan en jo bare fatte politiske vedtak om innstramming av kravene for å komme på venteliste. Eller en kan gjøre som H/Fr.P-byrådet: ha så dårlig sosial boligpolitikk at folk ikke settes på venteliste for kommunal bolig. Det er ikke noen vits fordi det vil allikevel gå opptil et år før du allikevel får hjelp.

Vel så viktig som antall på venteliste er jo hvor mange som faktisk hjelp. I 2007 var det for eksempel 50.000 flere som fikk sykehusbehandling, enn i 2005 da Høyre satt i regjering.

Høyre har mange ganger vist til at det angivelig sto mange på venteliste til sykehjemsplass den gang A/SV hadde byrådsmakt i Oslo. Om så hadde vært riktig betyr i så fall det at det daværende byråd var ærlige på å synliggjøre et behov. Men senere ble jo dette løst fra Høyre/Fr.Ps side ved at det ble innført en form for sykehjemsgaranti: når du fikk vedtak om rett til sykehjemsplass skal denne tildeles innen 30 dager. Etter den tid har Oslo praktisk talt ikke hatt venteliste til sykehjem. Ikke fordi flere får sykehjemsplass, og raskere.

Men det har blitt færre sykehjemsplasser i drift de siste årene. Terskelen for å få sykehjemsplass er betydelig høyere, og bydelene vegrer seg for å få fatte vedtak om permanent plass. For de vet jo at et vedtak om sykehjemsplass straks vil utløse en årskostnad for bydelen på rundt 650.000 kroner i året. I stedet tøyer bydelen strikken ved å fatte vedtak om korttidsplass og hjemmesykepleie, og slik kan den eldre gå ut og inn av sykehjem i lang tid. Ikke gis det avslag på permanent plass. Ikke gis det innvilgelse. Og ikke blir det venteliste.

Som en sentral Høyrepolitiker i Bergen sa til meg forleden: Hos oss har vi politisk vedtak på ikke å ha ventelister.

Men samtidig vet vi også at ventelister kan brukes i en interessekamp/profesjonskamp for å presse fram politisk bevilgninger eller bestemte organisatoriske løsninger. Fagfolk kan bevisst slippe opp kravet på å komme på venteliste (for ofte er jo dette en beslutning preget av mye skjønn), og så når ventelisten blir lang bruke dette offensivt i den offentlige debatt og overfor overordnet politiske beslutningstakere.

Min anbefaling er: vær svært skeptisk når du i valgkampen – uansett politisk farge på den som sier det – hører snakk om en venteliste og størrelsen på den.

You have no rights to post comments