Helsevesen

Helse Sør-Øst og Aker sykehus

Helse Sør-Øst og Aker sykehus– Jeg kan ikke tenke meg at Helse Sør-Øst klarer å produsere et eneste dokument som skal få Oslo bystyre til å si og mene at nedleggelse av Aker sykehus er bra. Men det kan være en interessant øvelse, sier jeg bl.a. til Dagsavisen.

Les mer

Kommentarer   

#1 Are Saastad 11-12-2009 00:44
Jeg er enig med deg i dette, Ivar. Men jeg og Akers søttespillere savner fortsatt klarhet i SVs standpunkt. Når skal dere si klart nei tilnedleggelse av Aker?

Du var veldig nær et klart NEI til nedleggelse 19.10, da du skrev: "Sist uke kom utredningen fra Oslo universitetssyk ehus (sammensatt av Aker, Rikshospitalet og Ullevål sykehus) som foreslo å ned­legge Aker Sykehus. Jeg mener det er uklokt; fordi

- Aker er et særs veldrevet sykehus, og bl.a et av de ytterst få sykehus som i mange år har drevet i budsjettbalanse.
- Aker har godt ry på viktige spissfunksjoner som doping, fedme og smerte.
- Oslo trenger Akers kapasitet bl.a fordi forutsetningen om at Ahus skal ta over 160.000 av Akers opptaksområde i 2011 ikke holder: Ahus har ikke tilstrekkelig ka­pasitet innen indremedisin, akuttberedskap og psykiatri, og er knapt styrbart allerede i dag.
- Dermed ikke sagt at ikke Akers funksjoner bør endres. Jeg tror f.eks. sykehuset på en god måte kan inngå i et samarbeid med Oslo kommune om en halvannenlinje- tjeneste når Bjarne Håkon Hansens sykehusreform skal realiseres.

Jeg er enig med de ansatte på Aker sykehus når de viser til at når vi vet at Oslo-befolkning en øker med kanskje 200.000 de neste 15 årene og samtidig eldes, trenger vi all den kapasiteten vi har i dag og mer til."

Jeg kan ikke skjønne at så mye har gått i Akers disfavør etter dette. Hvorfor ikke da si klart nei til nedleggelse snart? Som så og si alle andre Oslo-partier (minus Venstre!) har sagt.
#2 Ivar J 12-12-2009 19:25
Are: du skriver: "Men jeg og Akers støttespillere savner fortsatt klarhet i SVs standpunkt. Når skal dere si klart nei til nedleggelse av Aker?"

19. oktober skrev jeg dette;
p://kurl.no/1PHh


10. november skrev jeg dette;
kurl.no/ZVNx


11. november sa jeg dette
kurl.no/nW6

i bystyret.

Det gjennomgående budskapet er da rimelig klart: Aker sykehus må opprettholdes.
#3 Are Saastad 13-12-2009 23:58
Ok - jeg ser du har gode uttalelser, Ivar, og jeg skal absolutt ikke "snakke ned" ditt engasjement. Du er mot nedleggelse av Aker, og det er jeg glad for. Men utydelige formuleringer som "Samlet sett trenger vi den kapasitet som sykehusaktivite t på Aker representerer" (som du avsluttet innlegget i bytsyret 11.11 med) kan lett misbrukes, og kanskje også misforstås til å spre usikkerhet over hva SV mener om Aker. Jeg er derfor spent på hva SV som parti gjør videre. Vi som slåss mot nedleggelse samarbeider svært gjerne med dere.
#4 Elisabeth Seland 28-02-2010 11:50
Et nytt nettsted er under utvikling til hjelp for alle dem som har problemer med å nå frem i NAV - systemet:
trygdekonsulenten.no/

You have no rights to post comments