Helsevesen

Økende forskjeller i helse-Norge

Økende forskjeller i helse-NorgeForskjellene i nordmenns helsetilstand øker sterkt, særlig blant menn. En ny omfattende studie fra Folkehelseinstituttet viser at den økende levealderen i Norge de siste tiårene, først og fremst har kommet de ressurssterke gruppene til gode. Siden 1960 har forventet levealder blant menn med høyere utdannelse økt kraftig, mens menn med lavere utdannelse henger stadig lengre etter. I dag kan en høyt utdannet mann forvente å leve over syv år lenger enn en mann som kun har grunnskole.

Les mer i Aftenposten
Les rapporten fra Folkehelseinstituttet
Les kommentar fra Legeforeningen

Kommentarer   

#1 Berit Berntsen 14-06-2010 10:40
Hvorfor er det nesten umulig å få diskutert det norske klassesamfunnet?
Er det fordi selv venstresiden tror det er avskaffet?
Ville erkjennelsen av det bety en innrømmelse av at politikken ikke har lyktes på alle områder?
#2 Tove Henny Lehre 14-06-2010 23:39
Det er så enkelt å skylde på "politikken", som om det er "politikken" som styrer alt. Årsakene til fattigdom styres vel så mye av de som lever langt fra fattigdommen.
#3 Berit Berntsen 14-06-2010 23:39
Enig i at det ikke er nok. Men heller ikke de rike har alt ansvar. Vi som velgere er usedvanlig fromme og tillitsfulle her i landet. Når vi først har valgt folk regner vi med de gjør jobben.
Mange land i Europa ville hatt revolusjon for lenge siden om politikeren hadde brydd seg SÅ lite om velgerne som her ;-)
#4 Tove Henny Lehre 14-06-2010 23:40
Jeg er ikke enig i at politikere bryr seg lite om velgerne (folket). Og det er ikke så enkelt at vi kan skylde på "de rike" heller, men hver gang man vil gjøre et forsøk på å endre, så blir det hyl og skrik, og noen som ikke "tror" at tiltak hjelper.
Hvem er de fattige, hvorfor er de fattige, hva kan gjøres for å få til en forandring. Og; er vi villige til å gjøre det?
#5 Berit Berntsen 14-06-2010 23:41
Det siste spørsmålet ditt er helt essensielt, Tove.
Vil vi egentlig gjøre noe med det og
"er vi villige til å gjøre det"?
Det må stilles og jeg frykter svaret.
#6 Asbjørn Wahl 15-06-2010 00:06
Fattigdommen har sine årsaker og drivkrefter. En avregulert kapitalisme, slik 30 år med markedsliberali sme har skapt, produserer fattigdom. Fattigdommen lar seg ikke avskaffe av velmenende politikere under markedsliberali smen (og den rødgrønne regjeringa ga raskt opp sitt prosjekt om å avskaffe fattigdom). Dersom ikke markedskreftene tøyles, gjenstår kun veldedighet (inkludert i offentlig regi), samt disiplinering av og moralisering over de fattige, som også regjeringa nå driver med. Stans moraliseringa. Når dere snakker om hvorvidt "vi er villige til å gjøre noe", er det da dere selv dere snakker om, eller "de andre"?
#7 Tove Henny Lehre 15-06-2010 00:06
Du sier det så presist Asbjørn Wahl. Det eralltid en fornøyelse å lese deg. Jeg mener at forandringen ligger i å tøyle markedskreftene , ta kontroll og sette grenser. I den prosessen vil det nok måtte tas grep om kan oppfattes som "moralisering" , f. eks. ved å ha strengere kontroll med alkoholomsettin gen og omsetting av tobakk, som er et større problem for samfunnet enn narkotikaen, samt at det er døra til andre rusmidler. Sette grenser for alt dette "gjøre som vi vil"-tullet, fordi "vi" i slike tilfeller ofte er et mindretall som derved begrenser livskvaliteten for mennesker som ikke har all verdens ressurser. Spetalen skrev om kapitalismen i forrige uke, sannsynligvis på veg til det store bryllupshowet, med kjendisstjerner , røde løpere, pengebruk og fråtsing, akkurat som før romerrikets fall.
"men rundt om visa står æille andre og gjømme filler så godt dom kæinn" skreiv Prøysen.
#8 Marit Lange Jønland 15-06-2010 00:19
Viktige spørsmål du stiller BB! Slutter forøvrig opp om AWs betraktninger. Nå må vi regne med hardere angrep på det offentlige helsevesen. De prioriteringer som vil komme, vil være klasseorientert e, pent innpakket i forsvarsargumen ter.

You have no rights to post comments