Helsevesen

Grenseløs grådighet i privat helse

Grenseløs grådighet i privat helse Overskriften er ikke min, men Aftenpostens konklusjon på lederplass på de ekstreme utslag av New Public Management-filosofien som vi de siste uker har sett i norsk sykehusvesen. Aftenposten skriver bl.a.: 

"Private helsetilbud kan være et meget godt supplement til det offentlige helsevesen. Det er ikke i seg selv galt å tilby helsetjenester på kommersiell basis. Men de siste dagene har vi sett hvor ille det kan gå når grenseløs grådighet innenfor den private helsesektor slippes løs i kampen om fete offentlige kontrakter verdt flere hundre millioner kroner. Da er det ikke pasientenes beste som står i sentrum."

Dette burde gi lærdom og grunnlag til å avvikle den "grenseløse grådighet" NPM-ideologien åpner for i norsk helsevesen.

Les hele lederartikkelen

Kommentarer   

#1 Kristoffer Moen 02-07-2010 20:02
Dette får meg til å tenke på et innlegg som professor og fastlege Steinar Westin hadde i Adresseavisen den 5.mai. Han skriver her om en britisk kollege av seg som snakker om økende kommersialiseri ng i det britiske helsevesenet. Denne kollegaen var fastlege i London, men hun ga opp til slutt da myndighetene "kom med nye utspill som la tvang og målstyring på hennes virke som fastlege." ..... "Da hun til slutt måtte bruke tid og krefter for å legge inn anbud på omsorgen for sine egne pasienter, ble det nok. I sin kullsviertro på konkurranse på alle samfunnets områder hadde regjeringen laget opplegg for anbud på visse pasientgrupper. " .... "Den såkalte utfordringsrett en, dette at private aktører skal ha mulighet til å konkurrere om offentlige tjenester, medførte at legesenteret hennes måtte skrive lange dokumenter med prisanbud for slike grupper av pasienter." Tar med et sitat til fra Steinar Westin: "De rådende politiske tanker tilsa at det kunne gjøres billigere med konkurranse, om man bare stykket dem opp etter diagnoser som det kunne settes prislapper på. Healthcare Europe og nye Rimi-lignende private kjeder innen helsesektoren vil ta de delene av pasientene de kan tjene best på." Altså, det er ikke rom for å tenke at pasienter kan ha flere lidelser/sykdom mer. Nei, det må passe inn i komersielle skjema. De "vanskelige" pasientene som det ikke er mulig å tjene gode penger på, må nok det offentlige helsevesen ta seg av. Totalt sett får vi et kostbart helsevesen siden noen private aktører kun har fokus på utbytte til sine aksjonærer.
#2 Bjørn Ingar Pedersen 02-07-2010 21:40
For de som har masse penger så er det nok et godt supplement. Men hva med resten av befolkningen. Har ikke vi også krav på skikkelig profesjonell behandling. Faren med privatisering er at kvaliteten i det offentlige helsevesen forfaller.
#3 Berit Berntsen 02-07-2010 21:41
At offentlig helsevesen ikke funker betyr ikke at de har fått for mange ressurser og bør miste noe, det er en mangelsykdom. Mye mangler visst her.
#4 Morten Taranger 03-07-2010 09:55
Supert Bjørn Ingar! Jeg er 100 % enig med deg. Angående psykatriske sykehus og dårlige forhold,: hvorfor legges psykisk syke politikkere inn på Modum? Burde ikke folk med dårlig råd fått tilbud, med samme kvalitet som det som tilbys på Modum, i det offentlige helsevesenet!

Pykisk syke politikkere burde selv fått følt hvordan det oppleves å ha et opphold på et offentlig psykiatrisk sykehus! Da ville det nok fort blitt endringer!
#5 Haakon 05-07-2010 11:46
Ivar er ikke opptatt i det hele tatt av skandalene på sykehuset i nordland. Skandalene som har kostet mange livet i Bærum.
At opp til 20% av alle innlagte blir skadet av feilbehandling på de offentlige sykehusene.

Folks helse er han ikke opptatt av.

Penger derimot....
#6 Jon Storaas 14-07-2010 14:07
De private delene av Norsk helsevesen er faktisk bedre organisert. De bruker mer tid på pasientene. I det offentlige går de mer på møter enn de behandler pasienter. Grunnen er et kontrollsystem som dreier seg om å kontrollere alt annet enn pasientbehandli ng. De bruker lange tid på beslutningspros esser. De viktigste aktørene i norsk helsevesen er ofte umyndiggjorte. De får ikke ta egne avgjørelser i samspill med pasienten og andre viktige aktører. Beslutningene tas over hode på pasienent og behandler.

You have no rights to post comments