Helsevesen

Sykehusendringer i Oslo-området: Helse Sør-Øst møtte Oslo bystyre

Sykehusendringer i Oslo-området: Helse Sør-Øst møtte Oslo bystyreLedelsen for Helse Sør-Øst hadde sist uke en møte med gruppelederne i Oslo bystyre.

På møtet la helseforetaket fram en rekke sentrale dokumenter:

hvorfor det gjøres endringer i sykehustilbudet i Oslo-området,
hovedprinsippene for overføring av pasienttilbudet til A-hus fra Alna bydel og Follo-kommunene
status for rekruttering
erfaringer fra tidligere samordning
statusrapporter for hovedstadsprosessen
fristbrudd og ventetider psykisk helsevern og rusbehandling
sentral korrespondanse mellom Helse Sør-Øst og det enkelte helseforetak

Sentrale dokumenter, som jeg synes det er viktig å dele med andre. Og skulle du ha synspunkter på dette er Stortingets helse- og omsorgskomite rett adressat.

Les dokumentene fra Helse Sør-Øst (pdf)

Kommentarer   

#1 Fagforbundet Aker sykehus 21-12-2010 10:31
Oslo-politikern e svelger plansjene fra HSØ/OUS rått og er atter en gang lurt av helsebyråkraten e.
#2 Ivar J 21-12-2010 10:32
Fagforbundet Aker: jeg vet ikke hvem dere omtaler som "oslo-politiker ne" er.
jeg sluker i alle fall intet rått.
det er jo derfor jeg ligger dem ut på nett, slik at alle selv kan lese, og enhver som sitter med annen info kan korrigere bildet.
#3 Ann Karin Osode 21-12-2010 10:48
bla, bla, bla........ Alt eeeeeer så bra.... Virkeligheten er nok litt annerledes enn det framstilles her.
#4 Ivar Christensen 21-12-2010 10:49
Tenk at SV er så naive at de svelger Helse Sør-Østs propaganda rått! Men hvem sitter i et feit styreverv i Helse Sør-Øst? Jo, det er SVs gruppeleder i bystyret - Knut Even Lindsjørn. Og hvem sitter i et feit styreverv i Oslo Universitetssyk ehus? Jo, det er SVs ordførerkandida t Marianne Borgen. Selv Jens Stoltenberg har blitt skeptisk til Helse Sør-Øst, men SV faller nesegrus.
#5 Ivar J 21-12-2010 10:53
Ivar: jeg trodde da virkelig at det var mulig for deg å se at det at jeg velger å legge dokumentene ut på nett, er netopp fordi jeg IKKE "svelger Helse Sør-Østs propaganda rått".
jeg legger det ut fordi folk selv da kan lese, og dem som sitter med annen info kan korrigere bildet.

Ann Karin: jeg vil jo nettopp at de som sitter med info om at virkeligheten er annerledes korrigerer de fakta som står i dokumentene.
#6 RGS 21-12-2010 11:09
Når det går opp for politikerne at sammenslåing, fusjonering eller hva man kaller det - faktisk aldri har lønt seg økonomisk, så får de kanskje andre argumenter.
Den menneskelige kostnaden, både i forhold til ansatte og pasienter, blir heller aldri en del av regnestykket. Det er blitt en "kolossmani" innenfor helsevesenet, hvor konserntankegan g har overtatt. Forskning har påvist at fusjonering og "stordriftsford eler" aldri har vært lønnsomt i næringslivet. Hvordan tror man det da er så mye mere "økonomisk" for helsevesenet??
#7 Ann Karin Osode 21-12-2010 11:09
Jeg tror deg, Ivar. Du ønsker å opplyse og informere, skape debatt. Men det er flere enn deg i SV. Det er ikke noe annet nytt i disse dokumentene enn tidligere. OUS kommer til å gå med ca 300 millioner i underskudd i år. Avdelingene som skal flyttes fra Aker er det ikke plass til. Ansatte er varsla at de må jobbe på 3 lokalisasjoner for å få 100% stilling. Fagmiljø forvitrer i en prosess som er uten politisk styring. Behandlingstilb ud innen TSB ( rus) legges ned. Helseministeren sier akutttilbudene innen rus skal ligge på Aker, mens OUS planlegger flytting av tilbudene innen 2013. Jeg kunne lista opp mye mer, men nå må jeg fly av gårde. Vi har et viktig årsmøte i dag fordi OUS- ledelsen vil tvangsflytte og kneble Vår fagforeningsled else. Trenden er at de på papiret drøfter med tillitsvalgte,m en beslutningene er allerede tatt.
#8 Haakon 21-12-2010 12:09
Sykehuset på Gullhaug har lenge vært en drøm for AP og regjeringen.
Dette er et sykehus som skulle overta for Drammen da det er for gammelt. Ja, det er jo over 30 år. Selvfølgelig varer ikke sykehusbygg så lenge - ikke sant ? Se bare på hus ? Hvem vil vel bo i et over 10 år gammelt hus ???
Spøk til side. Selvfølgelig holder Drammen. Det har blitt spart på vedlikehold, så det må rustes opp, men det holder.

I Drammen er det godt kommuniksjonsve rk, det bor mange som jobber ved sykehuset der. Det er jernbane dit og det er masse busser.

Gullhaug ligger helt i enden av fylket og det går en dårlig vei dit. Ikke noe jernbane, ikke mange busser, det er få boliger i området. Dette området mente AP er perfekt og kjørte på.

Etter mange år med utredninger, forsøk på kjøp av tomt, analyser av grunnforhold, planlegging, tegninger osv skjønner selv regjeringen at dette ikke kan bli noe av.

Noen som vet hva det kostet i kroner og øre å forstå at hele planen var idioti fra start ?
Hvor mye er sløst bort på dette ?
#9 Ole Brumm 21-12-2010 12:13
Hm, ja Haakon. Skulle nesten tro det var Fr.Ps eldrebyråd i Oslo Sylvi Listhaug som hadde vært borte i saken. Mer enn 30 millioner kroner har hun sølt bort på et sykehjem i Spania som det aldri kommer til å bli noe av.
#10 Haakon 21-12-2010 12:25
Ole Brumm...
Det er godt du får rakket ned på FRP her.
Men, som du vet så er det altså herr Kolberg (tidligere partisekretær) i AP som ivret mest for dette syke prosjektet og fikk regjeringen med på å love dette.

Nå sier selvfølgelig AP at de ikke har lovt noe som helst, akkurat som i Molde. Der har også man brukt masse penger på planlegging, utredninger, budsjetteringer , komiteer, sekretærer, møter, administrasjon osv.

Og dette har faktisk ikke FRP og Listhaug noe med.
Så i saklighetens navn bør man plassere ansvar der ansvar ligger!
#11 Elsie Ø 21-12-2010 15:45
Etter en bygningsgjennom gang av alle bygningene innen Helse Sør-Øst kom det frem at 58% av bygningsmassen på Ullevål var dårlig, på Aker 17% men det er Aker det vil legge ned. I tillegg går en av bygningene på Ullevål "opp og ned" med grunnvannet. (leirmasse altså!). Og her skal "alt" samles! Betryggende!!! T.o.m. Nordens beste(?) urologisk avd. vil de flytte, tiltross for at de flyttet inn i nye avd. for bare 2(?) år siden. Galskap! Kan ikke noen snart stoppe det?!
#12 Fagforbundet Aker sykehus 21-12-2010 23:32
Ivar: Vi tror deg - du er en skikkelig Oslo-politiker som både deler viktige saker med offentligheten, og alltid er i stand til å tenke kritisk. Er sikker på at du likevel forstår at selv om Helse Sør-Østs og Oslo universitetssyk ehus' propaganda for oss "andre" er aldri så gjennomskuelig, så ser det ut til at den får betenkelig mange politikere i Oslo til å fare alt for stille i dørene med dem. Men for all del: Da samtlige partier i bystyret sa NEI til nedleggelse av Aker i januar, da ga dere dem en skikkelig på trynet! Oslo bystyres "finest moment"!!! Foretaksdirektø rene fortjener snart det samme, igjen. De styrer mot katastrofe.

Stå på, Ivar - og riktig god jul fra Fagforbundet Aker :-)
#13 Lill Gansmoe 21-12-2010 23:48
Takk til Ivar Johansen for å alltid dele viktige saker med oss !!!

You have no rights to post comments