Helsevesen

Jobbfravær ved funksjonshemmedes sykdom

Jobbfravær ved funksjonshemmedes sykdomAnne reiser et viktig tema i en henvendelse til meg:

"Jeg har en multi-funksjonshemmet/sterkt utviklingshemmet datter på 20 år som fortsatt bor hjemme 20 dager i måneden.

Hun har vært syk med influensa og nå sannsynligvis en begynnende lungebetennelse siden 28. januar, dvs 13. dagen nå. Fastlegen vår vil ikke sykemelde meg når hun er syk. Jeg vet at det var snakk om fra regjeringens side å innføre 10 dagers ulønnet permisjon ved pleie av eldre/ pårørende,er dette innført? Og hva gjør man når de er syke lenger enn disse 10 dagene? Jeg jobber 50 % stilling i en NHO-bedrift og har ikke en god lønn i utgangspunktet, så dette vil merkes.

Syns det er meget urimelig at før min datter ble 18 år hadde jeg rett til å være hjemme i 40 dager per år og nå null. Bruker ofte av mine egenmeldinger ved kortvarig sykdom og hun er like pleietrengende uansett alder."

Jeg mener det her er vedtatt en loveendring, men mulig loven ikke er sanksjonert ennå. Antar også at omsorgslønn kan brukes i dette tilfelle.

Hva er andres erfaringer og råd?Hei Ivar!

Jeg har et problem som jeg lurte på om du vet noe om eller andre politikere som jobber med denne problematikken?

Har en multi-funksjonshemmet/sterkt utviklingshemmet datter på 20 år som fortsatt bor hjemme 20 dager i måneden.

Hun har vært syk med influensa og nå sannsynligvis en begynnende lungebetennelse siden 28 januar,dvs 13 dagen nå.

Fastlegen vår vil ikke sykemelde meg når hun er syk og jeg vet at det var snakk om fra regjeringens side å innføre 10 dagers ulønnet permisjon ved pleie av eldre/ pårørende,er dette innført?

Og hva gjør man når de er syke lenger enn disse 10 dagene?

Jeg jobber 50 % stilling i en NHo bedrift og har ikke en god lønn i utgangspunktet,så dette vil merkes.

Syns det er meget urimelig at før min datter ble 18 år hadde jeg rett til å være hjemme i 40 dager per år og nå null,bruker ofte av mine egenmeldinger ved kortvarig sykdom og hun er like pleietrengende uansett alder.

Veldig takknemlig hvis du kan hjelpe meg!

Vennlig hilsen Anne

Kommentarer   

#1 Solveig Klinkenberg 17-02-2011 09:23
Hei
Du må søke omsorgslønn fra Oslo kommune (hjemlet i Lov om sosiale tjenester). Mulig kommunen krever at du først må søke hjelpestønad.
Lykke til.
#2 Kari Reine 17-02-2011 12:14
Hei:-)
Det er vel datteren det må søkes hjelpestønad for, den ytelsen går til den som trenger omsorgen/pleien . Deretter er denne ment til å betale for dette tilsynet. Men dette er jo ikke mye penger uansett, og går på det samlede behovet i gjennomsnitt. Men omsorgslønn bør hun søke, dette er en ytelse til den som gir omsorgen. Hun kan også søke om hjemmetjenester fra kommunen som skal stille opp når datteren er syk. Det er et viktig tema hun peker på!!
#3 Cecilie Willoch 17-02-2011 12:22
Dette er en urimelighet som det burde være rettet opp i for lenge siden. Mange ungdommer med en funksjonshemnin g bor hjemme hos foreldrene lenger enn til fylte 18 år. Dette innebærer en omsorgssituasjo n som for veldig mange foreldre og barn både er naturlig, hyggelig og rimelig - også våre ungdommer bør flytte ut når tiden og omstendighetene ellers er riktig for dem. Men - det omsorgsbehovet som våre ungdommer har hatt når vanlige sykdommer inntreffer forsvinner ikke ved fylte 18 - slik en kan si det gjør gradvis for funksjonsfriske . Adgangen til lønnet fravær for foreldre som yter nødvendig omsorg for syke barn bør derfor gjelde også for tiden utover fylte 18 år for ungdommer med en funksjonshemnin g. Det burde ikke være vanskelig å finne en avgrensning for en slik ordning.

Dessverre er det neppe en forglemmelse at dette ikke er rettet opp for lenge siden. Dette må det tas tak i.
#4 Anne 17-02-2011 13:15
Hei og takk for svar på Ivars blogg!
Jeg har omsorgslønn 40% stilling og min datter har grunn og hjelpestønad lav sats da hun er blitt voksen og hun er ung ufør.Problemet er i forhold til min arbeidsgiver,sk al jeg søke velferdspermisj on/permisjon uten lønn som jeg forstår er 10 dager pr år.Jeg vil tape penger på det og min datter har nå vært syk i 20 dager og er ikke frisk ennå.
Denne gangen ble jeg sykemeldt av vår fastlege,fordi jeg har vond og er sliten etter å ha hatt min datter hjemme 24/7.Men da er det min arbeidsgiver som betaler de første 16 dagene jeg er sykemeldt,mens det etter min mening burde vært staten som tok seg av dette!!!
Jeg kan ikke bruke hjemmetjenesten ved
akutt sykdom,de kjenner ikke min datter,hun har ikke noe verbalt språk,hun har epilepsi og trenger hjelp til alt,så det er ikke nok med tilsyn 4 ganger pr.dag.Og det er en ekstra utfordring å få i henne mat,drikke og ekstra dose tabletter nå,14 tabletter daglig og det klarer ikke folk som ikke kjenner henne.
Regjeringen vet om dette problemet og at mange mennesker gir omsorg til voksne utviklingshemme de og eldre foreldre og de vil innvilge 10 dagers ulønnet permisjon i disse tilfellene,prob lemet mitt er at dette ikke er bra nok!!! Og jeg har i realiteten ikke lov til å bli sykemeldt når det er min datter som er syk.
Nei dette er ikke en forglemmelse,me n noe de ikke ser seg istand til å betale for,noe jeg finner helt utrolig i Norge idag:sad:( Jeg sparer samfunnet for store summer hvert år hun bor hjemme og vi trives veldig godt sammen,men dette er som et slag i trynet og gjør hverdagen ekstra slitsom!
#5 Kirsten Versland 17-02-2011 22:55
Pårørende har en vanskelig rolle i slike situasjoner.Det er mange som er i denne gruppen - uavhengig av alder til den som har hjelpebehovet.

De pårørende er ofte i vanskelige valg med elementer av krysspress.
Plikten til og gå på jobb på den ene siden - forbudet mot og forlate personer i en hjelpeløs tilstand ( som og er hjemlet i straffeloven ).

Dette er da noe for politikere og se nærmere på.
#6 Barbro Svensson 17-02-2011 22:55
Dette er et stort område. Halvparten av alle med demens-diagnose bor hjemme og pleies av nære pårørende, og svært mange av disse pårørende er i arbeid.
#7 Kirsten Versland 18-02-2011 00:52
Ja en kan undres på hvordan hjelpetrengende uten pårørende har det i hverdagen , men også i høytider.
for 8 minutter siden · LikerLiker ikke.
#8 Beate 21-02-2011 09:52
Sjekk muligheten om å få pleiepenger!
Det blir brukt til foreldre med syke barn og er det samme som ved sykepenger, men det går fra en annen konto. Men du er jo ikke syk, det er din datter som er. Derfor vil ikke din lege sykmelde deg.

Pleiepenger søkes det om på eget skjema og underskrives av lege – sendes trygdekontoret og behandles på samme måte som sykmelding. Du finner mer om dette på nav.no
#9 Lise Lundh 26-02-2011 18:14
Omsorgslønn er en meget dårlig ordning, med lave satser og ingen rettigheter. Det er underlig at vi ikke har en type utvidet pleiepenge-ordn ing for foresatte til barn og ungdom med funksjonsnedset telser. Har vår lovgivende forsamling glemt at de fleste av disse barna ikke bor på institusjon lenger?
#10 Anne 01-03-2011 22:58
Man kan ikke få pleiepenger når den hjemmeboende utviklingshemme de er over 18 år.Det gjelder bare ved meget alvorlig sykdom hvor vedkommende er innlagt på sykehus.
Ja utvidet rett til pleiepenger eller lignende hadde vært bra,det som jeg syns er feil idag,er at det er min arbeidsgiver som skal betalt meg for maks 10 dagers velferdspermisj on per år,ellers må jeg søke permisjon uten lønn for å ta meg av min voksne multifunksjonsh emmede datter.Dette burde vært statens ansvar og ikke arbeidsgivers!! !

You have no rights to post comments