Helsevesen

Aker sykehus som samhandlingsarena

Aker sykehus som samhandlingsarenaForetaksmøtet for Helse Sør-Øst, dvs helseministeren, besluttet for en stund siden: "Aker sykehus skal utvikles til en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune med tilbud til for eksempel pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets sluttfase. "

Oslo Kommune og Oslo Universitetssykehus har nylig sendt fram en statusrapport for arbeidet med å realisere denne beslutningen (se under).
Kom gjerne med synspunkter.

Les statusrapporten sendt Helsedepartementet vedr Aker som samhandlingsarena (pdf)

Kommentarer   

#1 Tove Bolstad 10-03-2011 16:30
Om rehaben på Aker skal brukes videre, må det i hvert fall bli en skikkelig oppgradering av boenheten. Den har for lengst gått ut på dato. Terapienheten er tipp topp.
#2 Kjell Aksum 10-03-2011 17:05
Jeg er nettopp kommet hjem fra et lengere opphold på Ahus (16 dager)og ser tydelig behovet for en mellomstasjon mellom så lite som mulig hjelp hjemme og et mindre forpliktende opphold, mens jeg venter på å komme meg.
#3 Britt Kejo 10-03-2011 17:07
Høres fornuftig ut å bruke det ihvertfall. Den nybygde infeksjonsavdel ingen kan sikkert tas i bruk ved behandling av MRSA etc.
#4 Anne-Grethe Terjesen 10-03-2011 20:04
Flott at man begynner med dette arbeidet. Jeg etterlyser at man konkriteserer om hvordan man skal i vareta brukerne og pårørende i denne prosessen. Hvilke brukerorganisaj oner/ brukerråd har man tenk å ha med seg? Av erfaring har man en tendens til å glemme brukerne/pårøre ndes eller at de komme for sent inn i prosessen.
#5 Sigrid Marie Refsum 12-03-2011 10:33
Få til en konferanse der brukerorganisas joner og representanter blir invitert på like linje med andre beslutningstake re. Gjerne også faste representasjone r. Mental Helse Alna Lokallag er i hvert fall interessert i utviklingen her.

Med så mange multiresistente bakterier og så mye problemer med sykehussmitte, ville jeg tro at den nybygde infeksjonsavdel ingen ville være nødvendig. Når det gjelder samhandling og rusbehandling så er det kjent at mange rusbrukere og langtidssyke har kompliserte infeksjoner å stri med. Skulle også tro at MRSA-håndtering krever oppdeling av enheter innen infeksjonsmedis in. Men dette er ikke mitt fagområde.

Syns også Aker sykehus ligger sentralt til som mulig legevakt.

You have no rights to post comments