Helsevesen

Hva kan helsepersonell gjøre med sosiale helseforskjeller?

Hva kan helsepersonell gjøre med sosiale helseforskjeller?Det er mulig å utviske sosiale helseforskjeller i løpet av en generasjon. Men hvilken rolle skal helsetjenesten og helsefagarbeidere ha i dette arbeidet? Og hvordan kan helsefaglige utdanninger forberede oss mot de sosiale helseutfordringene vi står overfor? Dette spør medisinerstudentene Johanne Helene Iversen og Unni Gopinathan i en kronikk i siste nummer av Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Les kronikken

Kommentarer   

#1 Kjetil Andreas Ostling 29-08-2011 00:27
Det var kun et tidsspørsmål, men den interne kivingen mellom sosialarbeiderp rofesjonene har skapt et rom for andre profesjoner. Det rommet utnytter nå helseprofesjone ne som retter sin strategiske oppmerksomhet mot sosialfeltet. Helseprofesjone nes timing er ikke tilfeldig og alt ligger til rette for at de lykkes.

You have no rights to post comments