Helsevesen

Arbeidstilsynspålegg: Oslo kommunes arbeidslokaler tilfredsstiller ikke arbeidsmiljølovens krav

Arbeidstilsynspålegg: Oslo kommunes arbeidslokaler tilfredsstiller ikke arbeidsmiljølovens kravArbeidstilsynet har nå gitt et strengt og omfattende pålegg til Oslo kommunes eiendomsforetak Omsorgsbygg - foretaket som eier og forvalter alle kommunale barnehager, sykehjem m.v.; "Omsorgsbygg Oslo KF må gjennomføre tiltak slik at arbeidslokaler som leies ut er utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet og at arbeidslokaler for øvrig er tilfredsstillende i henhold til bestemmelser i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Tiltak skal gjennomføres i henhold til en prioritert tiltaks-/vedlikeholdsplan for alle utleieobjekter der arbeidslokaler ikke oppfyller krav i lov og forskrift."

Arbeidstilsynet begrunner sitt pålegg blant annet slik: "Lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende belysning, inneklima og luftkvalitet og beskyttelse mot støy, vibrasjoner, stråling, giftige eller helsefarlige stoffer, trekk m.v. Det er i tidligere tilsyn i bydeler, etater og barnehager avdekket at mange objekter som Omsorgsbygg leier ut, er i dårlig stand med et betydelig etterslep i vedlikeholdet, og at standarden på bygninger og tekniske installasjoner ikke alltid er i samsvar med krav i lov og forskrift. Mange arbeidslokaler som leies ut er ikke tilfredsstillende når det gjelder inneklimaforhold, akustiske forhold, belysningsforhold og arbeidslokalers utforming. Dette ble også bekreftet i tilsynet med Omsorgsbygg."  Bra at Arbeidstilsynet er offensiv på dette feltet!

Les pålegget fra Arbeidstilsynet (pdf-dokument, hvis problemer: last ned til egen maskin)

Legg til kommentar