Helsevesen

Sykehusorganisering i Oslo: Pasienter blir kasteballer

Sykehusorganisering i Oslo: Pasienter blir kasteballer

"Strategiplanen for Oslo Universitetssyekhus (OUS) 2013-2018 er ambisiøs, med mange flotte ord. Vi skal ta utgangspunkt i pasientens behov! Men gjør vi det i virkeligheten? Når spesialkirurgi flyttes til Rikshospitalet krever dette flere intensivplasser som MÅ utredes før iverksetting. Slik er ikke virkeligheten i OUS.

Kritisk syke intensivpasienter, hjertepasienter og nevrokirurgiske pasienter har blitt (og blir) flyttet til Rikshospitalet for operasjon som tidligere ble gjort på Ullevål. Dette fører til risikabel pasientransport av kritisk syke, utsettelser pga kapasitetsproblemer og fysisk fraværende operatør i den videre intensivbehandlingen når pasientene sendes i retur pga intensivplassmangel. Kritisk syke pasientgrupper utredes på ett sykehus, opereres på et annet og tilbakeføres!

Pasientene har dermed blitt kasteballer mellom intensivavdelinger innen OUS og også sykehus utenfor. Dette tar IKKE utgangspunkt i pasientens behov og derfor reagerer fagfolk. OUS har i dag en enorm administrasjon og ledelsesstruktur med lojalitet oppover, og beslutninger gjøres for langt unna pasientene og behandlerne. Fagfolk som kjenner det daglige trykket, og som ser alle logistikk-problemene som oppstår fordi vi skal tilfredsstille OUS-fusjonen, blir ikke hørt!

Som assistentlegetillitsvalgt på anestesiavdelingen i 1995 var det to sjikt fra meg opp til direktøren, idag som professor og fagansvarlig på intensivavdelingen er det seks! Jeg mener vi kan tilfredsstille pasientens behov bedre ved å fjerne administrative sjikt, ha en vertikaldelt organisasjon på hvert sted og la fagfolk samarbeide om de store prosessene," skriver Kjetil Sunde, overlege ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo Universitetssykehus i sykehusets internavis.

Klokt sagt. New Public Management- og markedstankegangen som nå gjennomsyrer våre sykehus skaper et særs kostbart byråkrati. Og det fører blant annet til at pasienter blir kasteballer mellom sykehus og andre hjelpetilbud.

Kommentarer   

0 #1 Mona Lilleheim 07-05-2013 08:22
Vel skrevet! Jeg er selv ansatt på OUS og har det siste året vært meget alvorlig syk! Å føle seg som Kasteball er bare fornavnet! Det skal stor styrke til for å håndtere en alvorlig sykdom når man er tilknyttet OUS. Det kan jeg skrive under på. I skrivende stund ligger jeg på Aker for der ligger nyrene, men mitt lokal sykehus er Diakonhjemmet og mitt cancer behandlingssted er Ullevål og noen ganger Radiumhospitale t! Det skal krefter til for å holde orden på alt dette! I tillegg sender OUS ut sms'er om at du skal til time uten å fortelle hvor! At det går an å være så lite pasientvennlig i så måte. Misforstått service. Her må vi bare stå på for bedre organisering! Reduser administrasjone n betraktelig for der har man ikke oversikt!!!
0 #2 Haakon 07-05-2013 09:02
Helt enig.
Vi ser at det ansettes flere byråkrater i helsevesenet enn det gjør leger. Da bør det ringe noen klokker.

Men - det er ikke fokus på alternativer.
Og det ene alterntivet som blir lansert blir slått ihjel fordi noen kan risikere å tjene penger på det.

Jeg syns vi skal være litt kreative, jeg. Å lansere løsninger, ikke bare kritisere uten å ha alternativer.
0 #3 Nina 07-05-2013 20:32
Dette er dessverre ikke noe nytt. Som tidligere ansatt ved Aker, så OUS og deretter kastet over til Ahus har jeg opplevd dette alle steder. Jobbet i administrasjone n, og alle - bortsett fra lederne - så hvor dette ville føre hen.

Har som svar #1 vært alvorlig syk samtidig som jeg har vært ansatt, og har virkelig merket hvordan det er å være pasient på et sykehus som egentlig ikke vil ha pasienter.

Som ansatt opplevde jeg at vi skulle gjøre alt vi kunne for å redusere pasientenes forventninger til sykehuset. Samtidig så lederne for seg sykehuset som en fabrikk hvor pasientene kom inn den ene døra og dro ut friske i den andre. Men alle som har vært syke eller jobber på gulvet i et sykehus vet at slik kan det aldri fungere.

Selv støtte jeg på store problemer som pasient. Fra å være frisk så skulle jeg ha en enkel og liten operasjon, men endte opp ufør og med kroniske plager. Takken fra sykehuset var arrogante ledere som ikke lenger ville ha meg som ansatt, og å bli kasteball i systemet som pasient.

I dag tør jeg ikke bevege meg inn på mitt nærsykehus i redsel for å bli sykere. Derfor har jeg funnet annet behandlingsted hvor jeg ses som menneske og ikke et tall på økonomens laptop.
0 #4 Haakon 07-05-2013 20:40
Nina - det hadde vært artig å høre litt mer om hvordan du ser organisering i fremtiden. Ikke bare på AHus, men generelt hvordan man kan få ned ventetider og ha bra kvalitet.

Legg til kommentar