Helsevesen

Finn Skårderud: De ansiktsløse

Finn Skårderud: De ansiktsløse

"Det er uro i Helse-Norge. Helsearbeidere har begynt å si ifra om en utvikling i feil retning. Hva slags feilutvikling? Det kommer blant annet til uttrykk i språket. ”Behandling” er blitt til ”produksjon av helse”. Ordene avdekker ideologi. Behandling er et menneskelig forhold. Produksjon er et økonomisk forhold. Vi er i ferd med å produsere et etisk underskudd.

Vi må lage mer konstruktiv uro i Helse-Norge. Da må debatten føres tilbake til det vesentlige: ikke den økonomiske bunnlinjen, men verdier," skriver professor Finn Skårderud i tidsskriftet Psykisk helse.

Klokt sagt, og noe jeg selvsagt støtter.


Kommentarer   

0 #1 Ingrid 09-07-2013 05:03
Produksjon av helse?? Høres ut som noe som skal være kostnadseffekti v og så ironien, ble folk behandlet og ev friske, de som kan bli det, og vi tenkte livskvalitet i første omgang, hadde det f ... Meg sikkert vært lønnsomt for samfunnet. Hvis man da klarte å heve seg over produktivitet i første omgang. Arghh.
0 #2 Emma Hansen 09-07-2013 11:54
Jeg leste artikkelen med stor inspirasjon. Jeg har i 4 ulike bloggposter tatt opp utfordringene i Helsesektoren, slik mange med meg oppfatter denne. Vi er over 700 samtalepartnere som har bidratt til innhold i denne btbtraumeposten.blogspot.com Vi vil bli hørt!!
0 #3 Ann-Karin Sand 09-07-2013 12:34
Saksgang i kommunen står i veien for viktige møter.Møter mellom folk
Eks:
En pasient ønsket å snakke med en person hun kjente i forvaltningen i forkant av utskrivelse.Min jobb var å koble på instansen/perso nen som kunne utføre tjenesten i kommunen.Søknad skontoret svarte at pas ikke kunne møte denne personen(utføre r)før det var fattet nytt vedtak i saken.
Pas. derimot var ikke opptatt av vedtak,..men hadde et sterkt ønske om få snakke med den personen hun kjente fra før.
Viktig:
Pasientens ønske og behov måtte formidles på en bestemt måte,skrives og redegjøres for.Det viktige møte",... uteble, eller måtte vente, kanskje blir det aldri noe av.
Resultat:
Saksgangen i kommunen sto i veien for ett viktig møte, ett møte mellom pas. og utfører,...ansi kt til ansikt...Slik kan det gå...
0 #4 Haakon 09-07-2013 17:50
Nei, Finn.
Opprøret er ikke om ord.
Eller - jo det er om ord.. men ikke slik du tror. Det dreier seg om skjemaer, papirer, kontroll, administrasjon. At de gjør for mye utenom det de er utdannet til.

Ikke om forfining av ord slik du tror.
0 #5 Elin 09-07-2013 19:42
Kunne ikke vært mer enig i Finn sine ord. Godt skrevet.
0 #6 Aslaug 10-07-2013 14:22
Dette var en tankevekkende artikkel. Og når en har arbeidet i helsevesenet fra sytti-tallet, er det mange refleksjoner.

Penger og økonomi blir så framtredende, i stedet for å snakke kvalitet først, -og så vil økonomien komme av seg selv.. Før var også ledelsen nærmere. Man visste hvem som tok beslutningene, og det gikk an å påvirke ledelsen, som var på sykehuset. Det var lett å få til en dialog i forkant. Små enheter er bedre, og mer lønnsomt.

Legg til kommentar