Helsevesen

Finn Skårderud: De ansiktsløse

Finn Skårderud: De ansiktsløse

"Det er uro i Helse-Norge. Helsearbeidere har begynt å si ifra om en utvikling i feil retning. Hva slags feilutvikling? Det kommer blant annet til uttrykk i språket. ”Behandling” er blitt til ”produksjon av helse”. Ordene avdekker ideologi. Behandling er et menneskelig forhold. Produksjon er et økonomisk forhold. Vi er i ferd med å produsere et etisk underskudd.

Vi må lage mer konstruktiv uro i Helse-Norge. Da må debatten føres tilbake til det vesentlige: ikke den økonomiske bunnlinjen, men verdier," skriver professor Finn Skårderud i tidsskriftet Psykisk helse.

Klokt sagt, og noe jeg selvsagt støtter.