Helsevesen

Varifisering av helse?

Varifisering av helse?

"Det er en dyp misforståelse å tro at helse kan håndteres som varer og at markedet kan løse problemer i helsesektoren. Helsetjeneste dreier seg dypest sett om mellommenneskelige relasjoner, ikke om «produksjon av helsetjenester». Det vi gjør med pasientene kan ikke uten videre omsettes til produkter, som varer i Rema-kjedens hyller, med prislapper for hver enhet. Man prøver, men nå er det alle bivirkningene av denne «varifiseringen» som skaper så stor uro. Det er lettere å sette en prislapp på en hofteoperasjon enn på tid til omsorg eller å holde en pasient i hånden.

Det er ikke bare prisen på «varene» som skaper problemer. Næringslivets lovpriste konkurranse fungerer heller ikke i helsesektoren. Hvis konkurranse skal fremme kvalitet, «må kundene» – det vil si pasientene – være noenlunde effektive markedsaktører. De må 1. vite hva de trenger, 2. ha oversikt over tilbudene, 3. kunne sammenligne nytten av tilbudene, og 4. ha reell valgmulighet og styrke til å velge.

Er man syk, er det stor usikkerhet ved alle leddene i denne kjeden. De fleste pasienter er mer opptatt av trøst og lindring enn av å være effektive shoppere. I siste instans dreier det seg om tillit. Hvis pasientene i økende grad opplever at legene er ute etter å selge sine egne og sykehusets «varer», kan det underminere tilliten i lege-pasientforholdet. Dermed får vi alle disse utilsiktede bivirkningene, med behov for kontroll og økt konfliktnivå mellom pasient og behandler," skriver fastlege og professor i sosialmedisin Steinar Westin blant annet i en kronikk i Adresseavisa i dag.

En klok artikkel!


Kommentarer   

0 #1 Meenakshi 14-08-2013 08:44
Det er pris lappen som styrer men, på andre side har vi stdig misfornøyde pårørende for deres nærmeste ikke har fått nok tid og oppmerksomhet på sykehjem eller hjemmetjeneste. Finn disse hendene som politikerne stadig har snakket om før valg kamp men glemt etter....Det går ut over tjenesteyterne oss hjpl sykepleiere, institusjoner. Ingen klager til politikerne for ikke å innvilge nok penger til eldreomsorg. Det har stdig vært nedbemanning tross for økt fag kopetanse mere resursskrevende pasienter og sykehusreformen . Alt har gått over vi som jobber på gulvet. Hva er det disse politikerne krangler om egen stol og sikkre plass i politikken???
0 #2 Ann-Karin Sand 14-08-2013 09:57
Hendene og de kloke hodene er der,... men de arbeider en god del som kjøkkenassistenter.

Før var sykehjemmet ett hjem, med verdighet. Individuelle samtaler, tid ved sykesengen ble prioritert.Så skjedde det endringer; På nittitallet la man ned vaskeriet og hovedkjøkkenet som var en del av det enkelte sykehjem. Hovedkjøkkendri ften ble erstattet av avdelingsvise minikjøkken. Nå utføres kjøkkendrift av syke og hjelpepleiere på små minikjøkken, der de smører kveldsmat, til opptil 30 beboere morgen og kveld, de varmer opp mat, koker grøt, osv. I tillegg rydde ut og inn av oppvaskmaskiner , setter på plass tallerkener osv. De varme hendene og kloke hodene bør brukes mer fornuftig. Motivasjon til å gjøre den jobben pleierne har kunnskaper om, svekkes fordi, kjøkkenarbeide står i fokus som en viktig oppgave,... de eldre må jo ha mat! Penger spart, men mange ensomme sitter alene i stolen, fordi de ansatte jobber jo mye på kjøkkenet.

Legg til kommentar