Helsevesen

Kvalitetskrav i Oslo kommunes pleie- og omsorgstjenester

Byrådet avgir i morgen et viktig dokument, med masser av ord, men treffer den i forhold til den virkelighet brukere og ansatte daglig møter?  Byrådet selv skriver: "Byrådets mål er at Oslo skal være en foregangsby på kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Oslos eldre innbyggere som trenger omsorg, skal ha trygghet for at de får den hjelp og pleie som er nødvendig. Denne målsettingen krever at pleie- og omsorgstjenestene holder høy kvalitet. Byrådet ønsker åpenhet og god forståelse for kvaliteten i våre tjenester og legger frem denne saken for å vise hvilke kvalitetskrav som gjelder i pleie- og omsorgssektoren og hvordan disse systematisk følges opp."  Les dokumentet, som nå skal behandles og vedtas av bystyret. Har den en riktig situasjonsbeskrivelse, og viktigst: Har den de riktige svarene? Jeg tar gjerne i mot innspill.

Byrådet avgir i morgen et viktig dokument, med masser av ord, men treffer den i forhold til den virkelighet brukere og ansatte daglig møter?

Byrådet selv skriver: "Byrådets mål er at Oslo skal være en foregangsby på kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Oslos eldre innbyggere som trenger omsorg, skal ha trygghet for at de får den hjelp og pleie som er nødvendig. Denne målsettingen krever at pleie- og omsorgstjenestene holder høy kvalitet. Byrådet ønsker åpenhet og god forståelse for kvaliteten i våre tjenester og legger frem denne saken for åvise hvilke kvalitetskrav som gjelder i pleie- og omsorgssektoren og hvordan disse systematisk følges opp."

Les dokumentet, som nå skal behandles og vedtas av bystyret. Har den en riktig situasjonsbeskrivelse, og viktigst: Har den de riktige svarene? Jeg tar gjerne i mot innspill.