Helsevesen

Helsepersonell-loven gjelder selvsagt bare for helsepersonell

Helsepersonell-loven gjelder selvsagt bare for helsepersonell

Ukeavisa Kommunal Rapport har stilt flere spørsmål om Oslo kommunens offentliggjøring av informasjon fra Kommunerevisjonens hemmeligstemplete rapport om de såkalte «Lindeberg-sakene». Rapporten på 110 sider dokumenterer en rekke kritikkverdige forhold knyttet til kommunens håndtering av varsler om overgrep og uforsvarlig medikamenthåndtering.

Nå går byråd Aud Kvalbein til frontalangrep på avisas offentliggjøring av rapporten og hevder at Kommunal Rapport har brutt helsepersonelloven og opptrådt uanstendig. Byråden bør vite bedre, for helsepersonell-loven gjelder selvsagt bare for helsepersonell.

Jeg har sendt fram føllgende spørsmål byråden skal besvare overfor bystyrets finanskomite:

"I ukeavisa Kommunal Rapport leser jeg:

"Eldrebyråd i Aud Kvalbein (KrF) Oslo kommune mener at Kommunal Rapport har brutt helsepersonelloven og opptrådt uanstendig."

I lovens paragraf 2 heter: "Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket."

Jeg ber om at byråden gir finanskomiteen en utdypning av den juridiske bakgrunnen for å kunne si at helsepersonell-loven også gjelder for journalister og pressen."


Kommentarer   

0 #1 Erik Ness 10-09-2013 00:09
Veldig bra. Utrolig at han ikke får jobben igjen.
Boka om saken kan kjøpes på www.marxisme.no
0 #2 Bjørn Bjøro 14-09-2013 08:09
Stakkars Aud Kvalbein:

Hun kan vanskelig skylde på at journalisten har misforstått. For hun insisterte på å få skriftlig spørsmål og å svare skriftlig.

Ivars presise spørsmål gjør det ikke lett å bortforklare.

Mest sannsynlig blir det et svar som går rundt grøten.

For det pinlige er nok at byråd Kvalbein har fått dårlige råd i egne rekker, eller har hørt noe og så misforstått. Men det skulle vært rettet opp internt hos hennes kommunaldirektø r Bjørg Månum Andersson før hun sendte skriftlig svar.

Hva som har skjedd internt i Byrådsavdelinge n, og hvorfor fadesen har skjedd, og om det er motiver der for at byråden skulle blamere seg enda mer i en omfattende sak hun til de grader fra før hadde rotet det til, er det mest interessante å få vite mye om. Men det vil selvsagt bli tildekket.

Legg til kommentar