Helsevesen

Helsepersonell-loven gjelder selvsagt bare for helsepersonell

Helsepersonell-loven gjelder selvsagt bare for helsepersonell

Ukeavisa Kommunal Rapport har stilt flere spørsmål om Oslo kommunens offentliggjøring av informasjon fra Kommunerevisjonens hemmeligstemplete rapport om de såkalte «Lindeberg-sakene». Rapporten på 110 sider dokumenterer en rekke kritikkverdige forhold knyttet til kommunens håndtering av varsler om overgrep og uforsvarlig medikamenthåndtering.

Nå går byråd Aud Kvalbein til frontalangrep på avisas offentliggjøring av rapporten og hevder at Kommunal Rapport har brutt helsepersonelloven og opptrådt uanstendig. Byråden bør vite bedre, for helsepersonell-loven gjelder selvsagt bare for helsepersonell.

Jeg har sendt fram føllgende spørsmål byråden skal besvare overfor bystyrets finanskomite:

"I ukeavisa Kommunal Rapport leser jeg:

"Eldrebyråd i Aud Kvalbein (KrF) Oslo kommune mener at Kommunal Rapport har brutt helsepersonelloven og opptrådt uanstendig."

I lovens paragraf 2 heter: "Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket."

Jeg ber om at byråden gir finanskomiteen en utdypning av den juridiske bakgrunnen for å kunne si at helsepersonell-loven også gjelder for journalister og pressen."