Helsevesen

Byrådet om journalsnoking, men er dette godt nok?

Byrådet om journalsnoking, men er dette godt nok?

"Stadig flere av de systemene som brukes i helse- omsorgs- og sosialtjenesten får aktivitetslogg der alle oppslag blir loggført automatisk og derfor kan brukes til å avdekke snoking. Per i dag gjelder dette de systemene som brukes i pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, legevakten, flyktningtjenesten og barneverntjenesten. Det nye systemet for Individuell plan som er under innføring og det nye systemet for oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet som tas i bruk nå til vinteren, har også egen aktivitetslogg. Det samme gjelder Barne- og familieetatens nye fagsystem som er planlagt innført i 2014 og det nye sosialsystemet som er planlagt innført i 2015. Flere av de mindre systemene mangler imidlertidaktivitetslogg. Alle de store systemene vil ventelig ha aktivitetslogg i løpet av en 3-4 års periode, mens det ikke foreligger konkrete planer om aktivitetslogg for de mindre systemene.

I tilegg til aktivitetslogg, forebygges snoking også ved hjelp av tilgangskontroll. Tilgangskontroll vil normalt være mer effektivt mot snoking enn aktivitetslogg. Alle datasystemer i kommunens helse- omsorg- og sosialtjenester med flere brukere, har mekanismer for tilgangskontroll.Tilganger kan styres ved å begrense hvilke personer man kan få tilgang til eller ved å begrense hvilke opplysninger man får tilgang til om hver person, eventuelt en kombinasjon av disse to.

Mest utbredt er det å styre tilgangene slik at man ikke får se personer i andre bydeler enn der man selv arbeider. I tjenester som er lokalisert flere steder i bydelene/etatene, er tilgangene gjerne begrenset ytterligere slik at man kun får tilgang til personer på eget tjenestested. Eksempler på dette er pleie- og omsorgstjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten," skriver Byrådet bl.a. i et notat til bystyret som svar på spørsmål fra meg.

Men er dette godt nok? For meg synes det som om datasystemene har, eller vil få mulighetene, til å avdekke snoking, men at det overhode ikke foreligger noen instrukser eller rutiner for å avdekke at noen faktisk bedriver journalsnoking av naboer, venner og kjente. Les notatet. Hva mener andre? Er dette betryggende?

Kommentarer   

0 #1 Arne Haraldsvik 10-10-2013 07:30
Det er etter min mening ikke godt nok. Dessuten er det sikkert utbret i kommunale tjenester som jeg har erfart og påtalt at det er en uvane i psykiatri, at en pc står gjerne pålogget på et navn og blir brukt av mange. (også personale som ikke skal ha tilgang til opplysningene) I tillegg til bruker logg og strenge tilgangs kriterier bør det være automatisk utkobling ved innaktivitet, og automatisk melding til bruker når noen logger inn.

Legg til kommentar