Helsevesen

Aleris sitt private sykehus selger produkter uten helsemessig effekt

Aleris sitt private sykehus selger produkter uten helsemessig effekt

Aleris sykehus og medisinske senter her i Oslo er et privateid, kommersielt sykehus, hvis formål er å skape maksimal profitt for sine eiere. Aleris eies av det svenske investeringsforetaket Investor, med Wallenbergstiftelsen som hovedeiere. Når du besøker deres sykehus her i Oslo blir du i resepsjonen/venterommet møtt av en stor TV-monitor med rullerende informasjon/reklame. En av tekstene er:

"Regelmessig helsekontroll er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge sykdom og avdekke eventuelle sykdommer i tidlig fase.

Helsekontrollen inkluderer samtale med lege, fysisk undersøkelse og laboratorieprøver. Du vil få tilbakemelding fra legen med status, råd og veiledning.

Dersom din lege finner grunn til ytterligere utredning får du tilbud om utvidete undersøkelser og oppfølging hos våre spesialister."

Det finnes selvsagt ingen dokumentasjon på at "helsesjekk" er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge sykdom. Det er vel heller omvendt: at en slik generell screening, inkl blodprøver, ofte gir falske  positive funn. Forskning oppsummeres slik i en artikkel i vinter i Tidsskrift for Den norske Legeforening: "Generelle helsekontroller fører ikke til redusert sykelighet eller dødelighet for dem som blir kontrollert, ifølge ny metaanalyse."

Jeg mener det er direkte etisk umoralsk at Aleris spiller på folks frykt og uvitenhet for å skape et forretningsområde på noe som altså som hovedregel har null helsemessig effekt. (og for ordens skyld: Aleris er slett ikke alene om dette)