Helsevesen

Ny IA-avtale: Hvem lurer hvem?

http://www.ebbawergeland.no/artikler/hvem_lurer_hvem.html

"Produksjonstap eller svinn på grunn av ansattes sykefravær har alltid vært et problem for arbeidsgivere og eiere. For dem er fraværet alltid for høyt. Det er dette produksjonstapet som i trepartsavtalene litt villedende kalles «sykefraværsprosenten» eller bare «sykefraværet».

Trepartssamarbeidet har opphøyd arbeidsgivers evige bekymring til et samfunnsproblem. Det er et skoleeksempel på hvordan «de herskendes tanker blir de herskende tanker», hvordan makteliter oppnår at deres problemdefinisjoner blir våre felles offentlige sannheter. «Alle vet» i 2013 at sykefraværet er for høyt. Enn om det er for lavt?"

spør lege Ebba Wergeland klokt.


Kommentarer   

0 #1 Steinar Høiback 04-01-2014 15:44
Som Ebba Wergeland sier, enn om sykefraværet er for lavt gitt de totalbelastning er nåværende arbeidsliv gir?
-1 #2 T B Hansen 04-01-2014 15:46
Og under det hele: At Norge har en høyere andel av befolkningen i lønnet arbeid, enn nær sagt noe annet land.
0 #3 Terje Fredriksen 04-01-2014 15:47
Som E W skriver dreier dette seg om å etablere en "sannhet" i en offentlighet preget av tabloide overskrifter, Og ren manipulasjon av Civita i spørreundersøke lsen det vises til, og viser at Civita går armeen av informasjonskon sulenter en høy gang. Men så drives jo Civita av penger fra arbeidsgiverne. Ikke troverdig...
0 #4 Susana Escobar 04-01-2014 18:19
Når man ser at Norge skårer høyt på effektivitetsin dekser, betyr det at man jobber mye og hardt dvs man forventes å være på topp når man er på jobb. Alternativet til sykefravær er at de som ikke henger 120 % med, ikke er på jobb. I SørEuropa er man sykemeldt en dag, er man arbeidsledig neste - er det en ønsket utvikling?
0 #5 Håkon 06-01-2014 16:36
På Ullevaal er det nå 30 ukers ventetid på et MR bilde. Har man muskelbetennels e og er i aktive yrker som butikk, rørleggger, snekker, maler så er man sykemeldt i denne tiden.

Det er klart at om man må vente over et halvt år på å ta noe så enkelt som et bilde så blir det unødig lang sykemeldingstid .
0 #6 Berit Ch. Nielsen 18-01-2014 22:25
Det er jo blant annet detbsom er så ille, sykemeldinger mens man venter på,enkle,unders økelser somburde være raskt å få unna!

Legg til kommentar