Helsevesen

Helsereformer på feil premisser

Helsereformer på feil premisser

Sentralisering av sykehus blir ikke billigere. Større sykehus er hverken billigere eller gir bedre kvalitet til pasientene enn små lokalsykehus. Dette er av de viktigste funn i en rapport professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark har utarbeidet på oppdrag fra Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus. Dette er rapportens hovedkonklusjoner:

• Helseforetaksreformen og Samhandlingsreformen bygger på både tvilsomme og feil premisser.

• Helseforetakene planlegger/gjennomfører en omfattende nedbygging av halvparten av Norges lokalsykehus uten nevneverdig politisk innblanding.

• Dagens planlegging og konsekvensutredninger av strukturendringer i sykehussektoren er høyst mangelfull.

• Det er en myte at små sykehus både er dyrere og dårligere enn store sykehus.

• Det er en myte at Norge bruker mer ressurser på helse enn andre sammenliknbare land. Norges ressursinnsats til helsetjenester er på gjennomsnittet for EU-landenes innsats og som prosentandel av samlet ressursbruk blant de laveste i Europa.

• Siden 2002 har veksten i ressursbruken til rene helsetjenester knapt holdt tritt med befolkningsøkningen.

• Sentrale helsepolitikere har brukt skremselstall for å begrunne nedlegging av lokalsykehus.

Dette er nyttig lesning, og godt innspill i den helsepolitiske debatten. Hva mener/tenker du om dette?


Kommentarer   

0 #1 Arild 11-05-2014 10:07
Hei!
Små sykehus liten generell kompetanse.
store sykehus best kompetanse.Se på ulykker
generelt så flys 90% av alle pas til store sykehus,hvorfor ,bred kompetanse som ingen små sykehus har.Alvorlige sykdommer som kreft og indremedisin blir pas behandlet på store sykehus.
+3 #2 Lotte Sønderby 11-05-2014 15:47
Dejligt - Tak for dette
Der kom en dansk rapport i 2000 fra Evalueringscent er for Sygehuse, hvor man fastslog det samme - Men det var ikke til at forstå for hverken læger og embedsmæng og derfor blev den ignoreret og kritiseret. :-)
0 #3 Jonas 11-05-2014 16:27
Det er nå akkurat det Arild sier som denne studien med VITENSKAPELIGE METODER viser er ikke annet enn fordommer og synsing. Så hvorfor skulle helsevesen bygges videre på det? Uten vitenskapelig grunn?
De aller fleste innleggelser i norsk helsevesen idag er mer trivielle, så som infeksjoner, lungebetennelse r, lårhalsbrudd og lign. Disse kan med fordel behandles lokalt, nære hjemmet. Samme når pasienten er i lindrende eller døende fade i livet, f.eks. kreft. Må de da oppholde en dyr plass på spesialistpost langt hjemmefra, noe som forvanskliger besøk fra nære og kjære? Eller kunne de ikke heller få omsorg og pleie lokalt, nære familie og hjemme, når aktiv behandling enda er avsluttet?
De store ulykkene, hjerteinfarkten e og slagen flys/kjøres allerede idag, etter stabilisering på lokalsykehus, till større spesialiserte sykehus med spisskompetanse.
Dette fungerer siden lenge. Så hvorfor må vi rasere ett system som fungerer, som vitenskapen viser er rasjonelt og ikke dyrere eller dårligere enn store sykehus, for å sentralisere, noe som virker å være administrasjone nes og politikenes mantra idag, men som faktisk bygger på REN SYNSING OG SAVNER VITENSKAPELIG GRUNN?

Legg til kommentar