Helsevesen

Når helsemytene sprekker

Når helsemytene sprekker

Et innspill tiil helsedebatten fra Liv Askvik: "Så lenge politikerne trodde Norge brukte nest mest offentlige kr på helse av alle OECD-land var dette en sterk indikator. Noe å slå i bordet med. Tall å legge merke til. De "høye, norske helseutgiftene" var med å legge grunnlaget for helsereformen der nettopp pris og kr ble det bærende element gjennom DRG, stykkprisfinansiering og innsatsstyrt finansiering. Påfallende at slikt blåblått tankegods skulle bankes gjennom av en AP-dominert regjering. Og uten forutgående reelle høringsrunder og NOU. Å få kontroll med de høye helseutgiftene var helt avgjørende. At det også skulle gi "bedre behandling" har mange i ettertid stilt betimelige spørsmål ved.

Når et stadig større helseanalytisk miljø (med bl.a.  professor Bjarne Jensen, analytiker Terje Berstad, Legeforeningens statistikksjef Anders Taraldset mf l) har jobbet med å finne fakta omkring norske helseutgifter er følgende myter blitt avlivet -også av SSB:

* Norge bruker ikke nest mest på helse i OECD. Norge har rapportert inn to budsjetter ("sosiale utgifter" + 29%) i steden for ett, og paritet for lønnsforskjell er ikke blitt brukt.

* Norge ligger i snittet i vest Europa -og leder ikke an verken målt i utgifter pro capita eller i forhold til BNP.

* Norge er det landet i OECD som har økt helseutgiftene minst de siste 10 årene.

* Innsparingen i antall sykesenger ved Norske sykehus har sendt oss til bunnen av lista -sammen med Tyrkia.

* Norge har nå et uforsvarlig høyt belegg og vil stå ribbet frem ved en evnt pandemi.

Den 21. mai kommer OECD med sin rapport om helsetjenesten i Norge. Vi aner hva den vil vise når det allerede nå kommer signaler om at utgifter ikke er så relevant. På et vis har SSB-forsker Erling Holmøy rett:

Det burde ikke være så avgjørende for verdens rikeste land hva tallene viser. Det er ikke viktigere enn hvilke resultater disse tallene bringer med seg om hvilken behandling og pleie pasientene får. Men når vi etter Helsereformen har fått et helsesystem der pris og kr måles og rapporteres i alle ledd og er hele systemets bærende struktur er det ikke "irrelevant" hva OECD-rapporten viser om utgifter til norsk helsevesen.

I et møte på Litteraturhuset i Oslo i 2013 påsto daværende helsemininster Jonas Gahr Støre at han kjente til tallene og analysene til tilstedeværende helseanalytiker Terje Berstad, men han syntes heller ikke de var "så interessante". "Så lenge argumentet heller i min favør bruker jeg det for alt det er verd. Når det bikker andre veien gjelder det ikke lengre." Du snakker infantil argumentasjon!"

You have no rights to post comments