Helsevesen

Veteraner etter internasjonale operasjoner: Hva skal kommunen stille opp med?

Veteraner etter internasjonale operasjoner: Hva skal kommunen stille opp med?

Byrådet mener Oslo kommune skal bidra til at den norske flyoffiseren som slapp bombene i Libya (og øvrige veteraner) skal få større anerkjennelse, men hva med den tilsvarende hjelpearbeideren fra Leger uten grenser som hjalp libyerne på bakken, og som ble rammet av de samme bombene? Og: særs aktuelt i dag: hvilken anerkjennelse gir vi til tolken?

Jeg er noe ambivalent når byrådet i sak til bystyret beskriver det som en kommunal oppgave å bidra til at "veteranenes anerkjennelse i det offentlige øker". Jeg tenker vel at det først og fremst må være en nasjonal oppgave, mens kommunen opplagt har en oppgave - og hvor det er et stort forbedringspotensiale - i å sikre at byens rusavhengige, sosialhjelpsmottakere og folk med psykiske lidelse føler en større anerkjennelse, og ivaretas med større grad verdighet og forståelse. Og det naturligvis helt uavhengig av bakgrunnen for at en har havnet ut i problemer.

Derimot er jeg selvsagt enig når "Byrådet ønsker at Oslo  kommune skal være en god kommune for veteraner og bidra til at de ivaretas med verdighet og forståelse." Alle som bor i denne kommunen skal bli møtt slik.

Mine mange år i Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret gjør at jeg vet at svært mange av de som deltar i militære utenlandsoperasjoner får betydelige senskader og strever med psykiske problemer. De får opplagt ikke god nok støtte. Jeg heier på ethvert tiltak som kan bidra til å styrke deres helse- og sosialpolitiske oppfølging og støtteapparatet. Ikke som et tiltak for at "veteranenes anerkjennelse i det offentlige øker", men fordi de selvsagt har krav på almen-menneskelig oppfølging og støtte.

Hva tenker andre om akkurat dette? Les gjerne byrådssaken, og kom med innspill. Vi skal nå behandle saken i bystyrets finanskomite.

Kommentarer   

#1 Brit Fredriksen 03-06-2014 06:39
Hvorfor skal de ha sørrettigheter. Anerkjennelse for å utføre jobben sim. Hvor var byrådet og mange kommuner etter angrepet juli 2011? Mange opplever ikke å få den hjelpen de hadde behov for. Skammelig
#2 Berit Berntsen 03-06-2014 06:40
Jeg er helt enig i at de bør få anerkjennelse. Å bruke det faktum at andre grupper ikke har fått det de bør ha, er en feigt mener jeg.
+2 #4 Tom Just Olsen 03-06-2014 06:59
Hva har vi 'veteraner' for egentlig? For å minne oss om at vi ble tvunget med i en 12 års lang krig - som bare har ført til elendighet. For begge parter? Er det ikke på tide med litt mer støy fra SV i saken?
#5 Inger 03-06-2014 07:10
Denne saken synes jeg er utrolig. I andre sammenhenger har man hevdet at sikkerhetspolit ikk/militærpoli tikk er Statens og ikke Bystyrets domene. Prinsipielt kunne man hevde dette – derpå like-behandling en- da kommer det paradoksale, for ikke å si absurde frem. ( Selv om jeg aldri var en fan av Gadaffi m fl, slår det meg ofte at ”vanlige folk” kanskje hadde det tryggere under hans styre enn nå?) Tenk hvor mye anerkjennelse vi skal høste når de nye flyene bringer oss ut på andre oppdrag
#6 Jan Atle Ramsli 03-06-2014 07:22
Det at vi ikke lærer av historie er bare tull. Historien er full av helter som Aleksander den Store, Julius Caesar, Olav den Hellige, Adolf Hitler, Harry Truman og Winston Churchill. Vi lærer å føre krig og vi lærer at krig kan vinnes. Fikk vi en ny type helter, som Martin Luther King, Richard Stallman, Dalai Lama og Edward Snowden, ville vi lære noe mere nyttig.
#7 Jorunn Gulbrandsen 03-06-2014 07:42
Etisk dilemma som ikke er en kommunal sak! Personlig vil jeg heller gi medaljen til legen, men heller ikke det er kommunens anliggende.
#8 Hans Olav Brendberg 03-06-2014 07:46
Gje folk naudsynt oppfølgjing, men "anseelsen i det offentlige" heng faktisk saman med kva oppdraget gjekk ut på. Som militær utfører du det oppdraget du får. Om oppdraget er forbrytersk, blir folk sitt tilhøve til sitt eige forsvar anstrengt. All verdas seremoniar og festtalar greier ikkje forandra dette - og medan velferdstilbod og oppfølgjing er kommunale oppgåver, er ikkje denne typen rosemåling av forbrytersk krigføring ei kommunal oppgåve.
#9 Berit Berntsen 03-06-2014 07:57
"Hva har vi veteraner for" ..? For et merkelig spørsmål, Tom. Som om de er et teoretisk produkt skapt for ett eller annet formål. Vi har veteraner fordi vi har veteraner, enkelt. Så kan man være enig i at vi har et Forsvar, at det finnes norske soldater, at de deltar eller ikke utenlands. Men de finnes, det har en krevende hverdag og de fortjener å bli tatt vare på.
#10 AH 03-06-2014 09:16
Dett er en vrien sak. Jeg har levd såpass lenge at jeg husker hvordan nordmenn flest så på folk som samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakt en. De kom jo hit for å befri Norge. Det er ikke lett å danne seg en riktig oppfatning av hva som skjedde/skjer i Afghanistan og i Libya. Kanskje det kan bli oppfattet slik at dette er fortsettelse av korstovgene, nå kommer kristne mennesker for å rydde opp for muslimene ? Slik det nå er i Libya bør kanskje Norge vurdere å bombe mer for å sikre "ordnede forhold" i landet ?
Dette å fjerne Gaddafi hadde nok både positive og negative. I utgangspunktet er all krig et nederlag, men det ser ut so om mennesker - iallfall de som har makta - vil gjøre de samme feilene om og om igjen.
#11 SH 03-06-2014 10:44
Samtidig med ABBs ugjerninger bombet Norge i Libya (trolig bombet Norge også regjeringskvart alet i Tripoli og forsøkte å drepe Gadaffi). Denne bombing skjedde ikke som del av noe selvforsvar av NATO-landene, men var en del av NATOs out-of-area strategi. FN hadde godkjent R2P, men NATO og Norge gikk langt utenfor dette mandat, i praksis var det regimeendring og ikke R2P. Man sa man fryktet massakre fra Gadaffi, men det skjedde ikke noe slikt når frontlinjen beveget seg fram og tilbake i Libya. Heldigvis for Norge kom det ikke noe motangrep mot Norge, selv om Russland og Kina var fly forbannet på NATO for krigføringen i Libya. Og tilstanden i dagens Libya er vel ikke heller særlig bra. Det er ikke sikkert at Norge er like heldig i neste NATO-krig (feks i Ukraina), før eller senere kan det komme motangrep. Man bør ha som prinsipp at man bare deltar i militære operasjoner som er godkjent av FNs sikkerhetsråd (og av Stortinget), ellers kan det gå riktig ille for et lite krigførende land.
#12 Ingvild 03-06-2014 11:54
Dersom man skal gi anerkjennelse til noens innsats i Libya, synes jeg ikke det bør være til dem som slapp bombene og drepte mennesker. Pilotene som gjorde dette fulgte ordrer (og bør heller ikke bebreides), men det blir helt sprøtt dersom vi skal fremheve bombing som en forbilledlig aktivitet! Vi skulle aldri vært med på bombingen, og når det først skjedde, burde vi heller diskutere den norske innsatsen kritisk i stedet for å forherlige den. Og hva kommunen har med saken å gjøre, skjønner jeg ikke.
#13 Trond K. Botnen 03-06-2014 15:12
...og bare som en liten påminnelse om at vi bør hedre alle som jobber for å lindre og hindre menneskelig lidelse - for det kunne vært oss. www.youtube.com/.../
#14 Trine Eklund 03-06-2014 18:41
Skal vi hedre bombing og krig ? Soldater følger ordre JA, men de kan be seg fritatt - og bombing er uansett moralsk og galt. NEI til hedring av soldater. JA til hedring av helsepersonell som ofrer livet sitt for å hjelpe

You have no rights to post comments