Helsevesen

Er halvparten av sykehusene for små?

Er halvparten av sykehusene for små?

Helseministeren mener det.

"Helseminister Bent Høie slapp katta ut av sekken i sin sykehustale 7. januar. Med utsagnet «halvparten av sykehusene er for små til å drive akuttkirurgi hele døgnet» tilfredsstilte han mange helsebyråkraters våte drøm. Helseministerens tale bekrefter det vi har sett lenge, og som Folkebevegelsen for lokalsykehusene og mange andre har advart mot: En gigantisk sentralisering og et helsevesen for de store folkerike områdene der folk i distrikts-Norge er salderingsposten. En slik dramatisk sentralisering vil ødelegge fagmiljø og kompetanse i distriktene.

Dette er stikk i strid med det en av landets fremste akuttleger, Mads Gilbert, skrev i Dagbladet 28.12. 2010: «Imidlertid er det desentralisering, ikke sentralisering, av akuttfunksjoner som har vist seg å bedre overlevelse og behandlingsresultat når de vanligste tidskritiske tilstander oppstår. Eksempler er primærbehandling og stabilisering av akutt livstruende sykdom i hjerne og hjerte som følge av blodpropp, alvorlige pustevansker og ulykker," skriver Gunnvald Lindset fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene blant annet. Les mer nedenfor.

Er halvparten av sykehusene for små?

Av Gunnvald Lindset, Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Helseminister Bent Høie slapp katta ut av sekken i sin sykehustale 7. januar. Med utsagnet «halvparten av sykehusene er for små til å drive akuttkirurgi hele døgnet» tilfredsstilte han mange helsebyråkraters våte drøm. Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord serverte følgende utilsiktede perle i Dagsrevyen: «Nedleggelsen av akuttkirurgi ved småsykehusene vil skje uansett hva vi måtte tenke eller mene.»

Lege og stuntpoet i Helsetjenesteaksjonen, Støre N, ble så inspirert at han spontant skrev et dikt med utgangspunkt i De Lillos sang «Hjernen er alene». Meldinga er klar: Glem tanker, meninger, diskusjon og demokrati. Helse- Norge er underlagt naturlovene, allmektige helsebyråkrater, økonomer og politikere som er nikkedukker for dem.

Helseministerens utsagn er ikke sugd av eget bryst. I departementets arbeid med nasjonal helse- og sykehusplan har en faggruppe anbefalt at det etableres såkalte «nærsykehus», som erstatning for lokalsykehus. De er uten kirurgisk akuttberedskap, uten fødeavdeling og trolig også uten anestesileger. Det åpnes også for at akuttfunksjonen i indremedisin forsvinner.

Helseministerens tale bekrefter det vi har sett lenge, og som Folkebevegelsen for lokalsykehusene og mange andre har advart mot: En gigantisk sentralisering og et helsevesen for de store folkerike områdene der folk i distrikts-Norge er salderingsposten. En slik dramatisk sentralisering vil ødelegge fagmiljø og kompetanse i distriktene.

Dette er stikk i strid med det en av landets fremste akuttleger, Mads Gilbert, skrev i Dagbladet 28.12. 2010: «Imidlertid er det desentralisering, ikke sentralisering, av akuttfunksjoner som har vist seg å bedre overlevelse og behandlingsresultat når de vanligste tidskritiske tilstander oppstår. Eksempler er primærbehandling og stabilisering av akutt livstruende sykdom i hjerne og hjerte som følge av blodpropp, alvorlige pustevansker og ulykker».

Ingen helseministere griper fatt i hovedproblemet: En bedriftsøkonomisk helseforetaksmodell med ensidig fokus på økonomi som går ut over de ansatte og behandlingen av pasienter. Helseministeren burde ta innover seg bekymringsmeldingen i fjor fra 42 overleger i Tromsø, Narvik og Harstad der de bl.a. skriver: «Over flere år har vi vært vitne til endringer i ledelse og organisering av sykehusene som rammer kvaliteten i pasientbehandlingen og svekker arbeidsmoral og arbeidsglede. Unge kolleger våger ikke ta opp problematiske forhold på arbeidsplassen av frykt for represalier. Samtidig kommuniserer ledelsen at helsetilbudet til befolkningen stadig blir bedre.» Det er dette som er problemet – ikke lokalsykehusene.


Kommentarer   

0 #31 Toril Heggen Munk 11-01-2015 15:48
Jeg ser bare ett problem. Hva gjør de som går i fakkeltog for lokalsykehuset sitt hvis de en dag får behov for bistand fra en kirurg som er blitt dyktig på et område fordi vedkommende har mengdekompetans e? Vil de da være lojale overfor lokalsykehuset, eller drar de dit kompetansen er. Jeg tenker at vi som bor i utkanter noen ganger må stikke fingeren i jorda og finne ut hva som er viktigst. Tror vi virkelig det er mulig å ha lokalsykehus som innehar kompetanse på alle områder eller må vi faktisk erkjenne at ikke alle lokalsykehus skal yte alle tjenester - rett og slett fordi det ikke ville være forsvarlig utfra kvalitet?
0 #32 Merete Sandvig Hoel 11-01-2015 23:12
Skal man la være å gå i tog for lokalsjukehuset fordi man selv kan få bruk for en spesialkompetan se som ikke finnes der ? Er det noen her som har snakket om kompetanse på alle områder ? Akuttkriurgi er rimelig grunnleggende.
0 #33 Hanne Eldby 11-01-2015 23:19
Jeg vet om folk som har fått feil akuttkirurgi - i Oslo! Du trenger en kirurg som kan operere nærmest hva som helst, og det er det faktisk vanskelig å ha mange steder i et lite land som Norge. Og hvis du sprer det for mye, så risikerer du at de som settes til å gjøre jobben rett og slett får alt for lite erfaring. Bare av den grunn bør akuttkirurgi ikke spres på for mange sykehus.
0 #34 Merete Sandvig Hoel 11-01-2015 23:31
Ålreit. Jeg syntes bare Toril Heggen munk spurte vel retorisk. For min del synes jeg flere burde argumentere for lokale sykestuer og fødestuer, som avlastning for ting som ikke trenger fullt utstyrte sykehus. Men den biten har visst ingen plass i lokaliseringsde batten ?
0 #35 Jon-Øivind Storaker 28-02-2015 12:50
Slå sammen, slå sammen! Universalløsnin gen for ethvert problem i samfunnet, enten det gjelder sykehus,høyskol er eller annet.

(NAV-reformen er fortsatt friskt i minnet.)

Legg til kommentar