Helsevesen

Hjerteinfarkt og blodpropp: Trygghetsalarmselskapet rykket ikke ut

Hjerteinnfark og blodpropp: Trygghetsalarmselskapet; hjemmetjenesten kommer i kveld

Klart ikke godt nok.

En 80-år gammel dame ble sist lørdag alvorlig syk. Hun har trygghetsalarm og brukte denne, men det private firmaet som har vunnet anbudet (SOS International Trygghetssentralen) rykket ikke ut. De ga i stedet beskjed om at hjemmetjenesten ville komme på kvelden. Heldigvis slo hun seg ikke til ro med det. Redningen ble å ringe 113. Akutt sykehusinnleggelse og operasjon. Hun hadde hatt et stort hjerteinfarkt (sitt 5.) og blodpropp i armen.

Noen dager senere skal hun skrives ut fra sykehuset. På sykehuset står en fortvilet sønn som mener hun er for svak, legen på sykehuset mener hun er for svak og pasienten mener det samme.  Hun er svært redd. Men ut skal hun! Bydelens innsatsteam skulle komme på kvelden engang. Sykehuset har brukt mye ressurser for å få til et rehabiliteringstilbud uten hell, men de pårørende opplever at det vi kjenner som samhandlingsreformen ikke fungerer godt nok.

Jeg tar saken opp med byrådet. Under "Les mer" ligger den henvendelsen jeg har fått, samt den svarmail byråden ga til den pårørende. Hva er andres erfaringer? 

Her henvendelsen jeg har fått om saken:

"Min mor er 80 år, har svært dårlig helse (kols og avhengig av tilførsel av oksygen).  Hun er hjemmeboende, men det er så vidt det går.  Lørdag fikk hun et stort hjerteinfarkt (sitt 5.) og blodpropp i armen med sykehusinnleggelse og operasjon som resultat. I ettermiddag skrives hun ut fra Diakonhjemmet for å sendes hjem.  På sykehuset står en fortvilet sønn som mener hun er for svak, legen på sykehuset mener hun er for svak og pasienten mener det samme.  Hun er svært redd. Men ut skal hun! Innsatsteam skal komme i kveld engang.

Sykehuset har brukt mye ressurser for å få til et rehabiliteringstilbud uten hell.  Vi vet at det er ledige plasser på Oslo kommunes rehabilitering på Aker. Men dit kan hun ikke reise direkte fra sykehus. Det finnes visstnok et regelverk som sier at man må henvises fra fastlege til Aker rehabilitering.  Og da kan ikke pasienten overføres fra sykehus. Hun må først få besøk av fastlegen.

Det er ikke første gang min mor skrives ut fra sykehus. For et par år siden etterlyste vi også et tilbud til henne på Aker, men da ville ikke bydelen kjøpe plass, for de hadde allerede kjøpt plasser an block.  Etter at Østlandssendingen viste interesse for dette, ble det besluttet at Oslo kommune skulle betale for plassene.  Men nå er altså Aker på nytt vanskelig tilgjengelig, denne gang på grunn av regelverk.

Som pårørende blir man fortvilet over å være vitne til slik hjerteskjærende behandling av de svakeste. Hun har alarm, men den er ikke til mye hjelp. Da hun ble syk på lørdag, brukte hun alarmen og fikk beskjed om at hjemmetjenesten ville komme til kvelden. 113 ble redningen.  Ikke rart man blir utrygg."

 

Her er byråd Aud Kvalbeins respons til den pårørende. Det er grunn til å merke seg at byråden unnlater å kommentere den manglende utrykning fra trygghetsalarmtjenesten.

"Takk for mail fra deg.

Det er synd å høre at din mor er blitt sendt ut fra sykehuset så fort. Som du sikkert kjenner til er det sykehuset alene som avgjør når en pasient skal skrives ut fra sykehuset. Kommunen/bydelene har ikke noe de skal ha sagt der, men skal ta imot pasienter som sykehuset har definert som utskrivningsklare og sette opp tilbud rundt dem ut fra behovene. Ofte synes også kommunens folk at sykehusene skriver ut for tidlig.

Når det gjelder Aker Rehab, koster ikke disse plassene mer enn andre rehabiliteringsplasser i kommunen. Det er også laget en ordning slik at bydelene kan bytte en en bloc plass som de har kjøpt og heller velge plass på Aker Rehab når det er aktuelt. Østlandssendingen hadde ikke noe å gjøre med denne endringen av ordningen for en bloc-plasser. Bydelene avgjør tilbudene rundt utskrivningsklare pasienter ut fra behovene.

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med bydelen din og bestillerkontoret.

Med vennlig hilsen

Aud Kvalbein

Byråd for eldre (KrF)"


Kommentarer   

+3 #11 Vera Vengshoel 28-02-2015 14:54
Det er skremmende tilstander i Norges eldreomsorg. Samhandlingsref ormen må være det verste som er blitt laget.
+1 #12 Anja Gabriele Neske 28-02-2015 15:11
En rullestolbundet og svaksynt dame i Oslo kjørte borti radiatoren og veltet den. Da redningen kom etter en time hadde brannen ulmet og heldigvis dødt ut. Hun kom seg heller ikke ut av leiligheten fordi den vanlige rullestolen var til reparasjon og den nye var for bred til å komme ut døra. Var en lang time å vente...
+1 #13 Torbjørn Navelsaker 28-02-2015 15:15
Mor på 90 år opplevde også å få beskjed om å ringe 113. Jeg måtte ringe for henne. Hun hadde brukket lårhalsen. Å ta betalt for en tjeneste som ikke fungerer er en uting.
+2 #14 Gunnar Kristian Halvorsen 28-02-2015 16:02
Å skylde på sykehuset er direkte løgn!
Det er OK som har det hele og fulle
ansvar! Aker Rehab virker nedlagt for tiden?
Ønsker svar på det!
Snart er det kommunevalg! Da er det viktig å
tenke på hvem man stemmer på.
Spesielt gjelder det vi som er kommet til sjæls
år og alder. Vi blir stadig en større del
av velgermassen, som kjent.
+3 #15 Kirsten Haraldstad 28-02-2015 17:15
Vist ikke dette her alarmsystemet vil rykke ut når alarmen går ja da burde de finne en annen arbeidsplass for da er det falske forventninger når en blir dårlig og minuttene tikker og det står om liv .da burde være på sin plass at dei det gjalt fikk en dugelig erstatning for falske løfter så eg er enig med dere heller satse på helsevesenet i norge enn ol
+2 #16 Marianne Solberg 28-02-2015 17:23
Hallo det er forsatt lov å bruke sunn fornuft.
En hjerte lege har jo bedre innsikt i hva pasienten trenger
enn det fastlegen har.
+1 #17 Ingunn 28-02-2015 22:38
Min mor på 83år ble utskrevet fra ous etter en alvorlig kols forværring grad 4. Hun ble utskrevet til hjemmesykepleie n i hjem-kommunen. Dvs akkurat det samme tilbudet hun hadde fra før, tilberede mat og medisin fire ganger pr døgn og ellers hvis hun ringte alarmknappen.. Dette var altfor dårlig tilbud til min mor som da var pleiepasient , var 35kg og hadde store problem med å få i seg mat. Hun var ikke i stand til å fortelle pleierne hva hun hadde behov for, og det kom stadig inn nye pleiere som ikke kjente hennes helsesituasjon. Hun døde 14dager etter hjemkomst. Da var hun 35kg ,
+1 #18 Rigmor Fridheim 01-03-2015 10:09
En betaler altså for en tjeneste som ikke virker, her en trygghetsalarm. De billigste anbudene vinner som regel, uten at de som har bestilt tjenesten vet hva de betaler for, dette setter de seg ikke inn i. Det om å gjøre å tjene mest mulig i hvert eneste ledd. Brukerne, de eldre, får ikke den hjelpen som de har krav på. Hva skal en med en trygghetsalarm da?
0 #19 Wiggo Frantzen 02-03-2015 09:44
Fra svaret til Kvalbein: " Østlandssending en hadde ikke noe å gjøre med denne endringen av ordningen for en bloc-plasser." Står det virkelig det?

Legg til kommentar