Helsevesen

Hjelpetilbudet til byens prostituerte kuttes, igjen

Hjelpetilbudet til byens prostituerte kuttes, igjen

I et ekstraordinært møte i Medbestemmelsesutvalget i Velferdsetaten i morgen foreslås det at byens kanskje mest utslåtte skal få kutt i helsetilbudet sitt.

I Velferdsetatens budsjett for 2015 legges det opp til at man skal spare bort en sykepleierstilling på Pro Sentret (hjelpetilbudet til byens prostituerte). Fagfolk mener dette er en dårlig beslutning for brukerne av sentret. Helseavdelingens tilbud er en sentral del av grunnen til at brukerne oppsøker Prosenteret. De ser på dette med spesiell bekymring grunnet at man også i fjor valgte å kutte på klientnære stillinger på Pro Sentret.

Pro Sentret er mye i bruk og ble benyttet av 1060 brukere i 2014 hvorav nye brukere utgjorde 454 personer. Av disse brukte 764 brukere helseavdelingen på Pro Sentret og hadde i gjennomsnitt 8,5 antall konsultasjoner per bruker. I løpet av disse siste årene har man sett at spesielt helseavdelingen og Varmestuen (de to lavterskel tilbud på Pro Sentret) får flere og flere brukere. Det vil etter de ansattes mening være umulig å kutte på helseavdelingen uten at det skal få betydning for brukerne. Per i dag har helseavdelingen svært mye å gjøre og det vil ikke være mulig å opprettholde det samme tilbudet hvis man velger å kutte en sykepleierstilling. (se mer under "les mer.")

Byrådet foreslår gjerne at Oslo kommune skal bidra med 42 millioner til TV2s X-Games, mens helsetilbudet til noen av byens mest hjelpetrengende gradvis bygges ned. Det er vel dette som kalles å prioritere.

 

Om bakgrunnen for budsjettkutt Pro Sentret 2015

Nøkkeltall for 2014:

- Totalt antall brukere: 1060 hvorav nye i år er 454

- Antall besøk totalt: 20 990 dvs. omtrent 20 besøk pr. bruker

- Antall brukere varmestua: 794

- Antall besøk varmestua: 7467 dvs. omtrent 9,5 besøk pr. bruker

- Antall brukere helsa: 764

- Antall konsultasjoner helsa: 6546 dvs. omtrent 8,5 konsultasjoner pr. bruker

- Antall brukere i poliklinisk oppfølging: 167

- Antall konsultasjoner poliklinisk oppfølging: 2153 dvs. omtrent 13 konsultasjoner pr. bruker

- Antall henvendelser fra andre (kompetansesenterfunksjonen) 248 hvor den store majoriteten kommer fra andre aktører innen hjelpeapparatet og høgskoler/universitet.

Som et ledd i Velferdsetatens krav til innsparing for budsjettåret 2015 ble det for Pro Sentret vedtatt en rammereduksjon på kr. 500.000,- og en reduksjon i vikarbudsjettet på kr. 383.000,-. Totalt kr. 883.000,-.

Utfra disse tallene ser man at helseavdelingen er et attraktivt tilbud for brukergruppen og blir brukt i svær høy grad. Brukerne på Pro Sentret er en sammensatt gruppe og mange av de er ressurssvake og har omfattende helsebehov både fysisk og psykisk. 

Det jobber per i dag fire sykepleier i henholdsvis 100%, 90%, 80% og 70% stilling+ lege i 52%. Hvis man velger å kutte en stilling her vil det ha store konsekvenser for det klientrettede tilbudet. Helseavd. betjener i dag svært mange av de klientene som kommer til sentret og det er en svært populær tjeneste og ofte gateway inn til f.eks. sosialtjenester. Helse er noe «alle» klienter har et forhold til. Over de siste årene har det vært en markant økning i antall pasienter på Pro Sentret og hvis man velger å kutte en stilling her vil det være vanskelig å forestille seg at det ikke vil gå utover pasienttilbudet.

Hvis man skal ta etatens budskap om å spare klientrettede stillinger på alvor er det svært få steder man kan kutte. Det er kun renhold (vanskelig å kutte på) og lederstillinger som da er mulige.


Kommentarer   

+5 #1 Liv Jessen 25-03-2015 07:45
Intet nytt under solen med andre ord. Jeg gremmes både av Byråden og Velferdsetaten. Bryr fagforeningene seg? Uansett, la oss få nytt politisk styre i Oslo ved kommunevalget.
+2 #2 Celin Hansen 25-03-2015 08:18
Kutt i helse tilbudet vårt er ikke et sex-arbeider problem, men et samfunnsproblem . Kundene er hvem som helst og mange er gifte. Så uten godt helsetilbud kan til og med de som kutter støtten bli offer for egne kutt. Håper folk tenker på dette.
+3 #3 Janni Christin Adeen-Wintherba 25-03-2015 08:25
Helt uhørt ! Alltid skal de som er hardest rammet utsettes for kutt , håper denne politiske sammensetning aldri kommer tilbake ! Arbeiderpartiet har heller ikke vært noe mer beskjedne , så slutt å si "når vi var "
+2 #4 Tore Martin Helgesen 25-03-2015 09:30
Dette er ille og nå må det bli et politisk skift
+2 #5 Astrid Renland 25-03-2015 11:37
Det er ille at det skjæres ned på det eneste spissede helsetilbudet til sexarbeidere. Og det er særdeles ille å se at hverken på lokalt eller nasjonalt nivå tar helsemyndighete ne ansvar for å redusere de omkostningene sexarbeidere har av kriminalisering .
+3 #6 Gigi 25-03-2015 13:40
Veldig enig om at me trenger et politisk skift!! Jeg synes at det er forferdelig å se politiske beslutningene som er tatt i dag når det gjelder å hjelpe medmennesker er feil!! We can no longer help The less fortune ones in our society! It is like saying being oppe is a sin . And no one will help!
0 #7 Preben Lunde 25-03-2015 14:12
Dette er galskap. De svakeste skal være salderingspåost . Ikke nokk med det, men sexkjøploven er med på å stigmatisere mennesker både selger og kjøper. Se på denne:
www.realescort.eu/blog/21139

Something about the prostitution laws and its logic
21-03-2015 19:34
After a long time I had an urgency to write some really thoughtful blog post. Few days ago, I had a very bad experience with a customer. He didn´t cause me any physical harm, but he was completely out of his mind and he didn´t want to leave. At all. Though I was scared, I was more scared of calling the police. Why? I didn´t do anything bad, but if the owner of the apartment found out, I would have troubles because of the law that prohibits people to rent out the apartments to prostitutes.

If I understand it well, prostitutes should obviously only work in their own apartment if they don´t want to have troubles when something like this happens. But many girls like me just go to work somewhere abroad for few days. Also, I doubt that all the prostitutes who live here have their own apartment to work in.

No worries, if the prostitutes can´t work in a rented apartment, they still have 2 more options. The first one is doing outcalls. Hotels are ok, but I honestly admire the courage of the prostitutes, who do outcalls to private houses and apartments. I´d be afraid I´d meet some psychopath and got imprisoned in his basement..

Finally, here comes the most crazy option. Working the streets. Though I´d rather clean toilets than work as a street hooker, I understand there still might be some girls who haven´t yet discovered the magic of the Internet advertisement. But meeting complete strangers in their vehicles must be even more dangerous than meeting them in their apartments.

I´ve heard that the law about the apartments and the even less popular (and even less logical) law about visiting escort girls were made to avoid street prostitution and pimping, and to protect the prostitutes. So why does it feel like it´s the other way around?
+2 #8 Bodil Bjørberg 25-03-2015 15:08
Pro Sentret har sloss for budsjettet sitt i alle år. De jobber for dem som står nederst på samfunnets rangstige, og det å ta fra Pro Sentret deler av helsetilbudet er veldig feilslått politikk! Som mangeårig frivillig i Varmestua vet jeg at hver krone teller for å hjelpe.
-1 #9 Jan Moen 25-03-2015 15:10
Husker en vits i fra gamle dager. En kar stopper ei dame i rådhusstrøket som spør om han vil bli med hjem. Har du gonore spør han? Hun bli forbanna og går, men snur og spør hvorfor han spurte om det,. Jo han ville ha ei dame med gonore. Da hadde hun kanskje littbitelittegr an gonore. Da de er ferdig så lurer hun på hvorfor han vil bli smittet. Jo for da blir kona smittet og da blir vaktmesterne smittet i gården vi bor i og da blir kona han smittet og Hansen i fjerde og han kan jeg ikke fordra. Kanskje det er noen i Byrådet som tenker det samme?
+2 #10 Astrid Renland 25-03-2015 15:12
Helsetilbudet bør rustes opp ikke bygges ned. Etter tre tiår med sosiale- og helsemessige tiltak rettet mot én av samfunnets mest marginaliserte grupper overlater man ansvaret til politi- og kontrollmyndigh etene. Det pussige er at i narkotikapoliti kken som er rimelig å sammenligne seg med, har tre tiår med forbudslinjen ført til nød og død, og en erkjennelse om at man må møte rusmiddelbruker e med helse- og skadereduksjons tiltak.

Legg til kommentar