Helsevesen

Manglende trygghetsalarmutrykning: I strid med krav og rutiner

Manglende trygghetsalarmutrykning: I strid med krav og rutiner

Hjerteinfarkt og blodpropp skal selvsagt medføre utrykning.

Byråd Aud Kvalbeins ga et relativt utydelig svar da jeg tok opp en hendelse hvor trygghetsalarmselskapet ikke rykket ut i en situasjon hvor en 80 år gammel dame hadde hjerteinfarkt (sitt 5.) og blodpropp i armen. Å ha trygghetsalarm skal jo representere en trygghet for at man får hjelp når man trenger det. Byråden avslutter sitt svar med det relativt utydelige:"Bydelen har fulgt opp den konkrete saken som var utgangspunkt for representantens spørsmål".

Et så utydelig svar måtte jeg følge opp med nytt spørsmål:

1. Har bydelen etter gjennomgang av saken med alarmselskapet konkludert med at situasjonen burde vært håndtert annerledes?

2. Og tilsvarende: Har saken resultert i endring av alarmselskapets praksis, for å forhindre at dette i tilsvarende situasjoner skjer igjen?

Nå er byråden tydeligere: "Alarmselskapet meldte raskt til kommunen at dette enkelttilfellet var et avvik som ikke var håndtert i tråd med krav og rutiner for denne type saker. Saken ble fulgt opp både av Helseetaten og bydelen og er meldt til Fylkesmannen grunnet sakens alvorlighetsgrad. Når avvik om utrykning på trygghetsalarm meldes, må alarmselskapet gå gjennom saken og sine rutiner, og rapportere på hendelsen.  Det er gjort i denne saken Vurderingen er at det her ikke er systemsvikt. Alarmselskapet har både rutiner og praksis for å håndtere utløst trygghetsalarm, hvor personalet som sitter i mottaket trener på ulike situasjoner som kan oppstå. Alarmselskapet vurderer å øke hyppigheten på slike øvelser.I hovedsak fungerer samarbeidet med alarmselskapet godt. Dette var imidlertid en hendelse som vi ikke skal ha overfor borgere med trygghetsalarmer."

Da er denne saken avsluttet. Opplever andre svikt som dette: informer meg.