Helsevesen

Hyggelig melding til alle venner av Aker Sykehus

Hyggelig melding til alle venner av Aker Sykehus

Lokalsykehus-startskudd fra Stortinget allerede nå i juni?

"SV vil allerede knyttet til revidert statsbudsjett for 2015 foreslå at det settes av prosjekteringsmidler til å starte byggingen og etableringen av et lokalsykehus på Aker-området.

Det haster å starte opp disse planene, og samtidig vil SV tydeliggjøre at Campus-planene som OUS-ledelsen har foreslått skrinlegges."

Dette er en hyggelig melding Aker Sykehus Venner har fått fra SV på spørsmål organisasjonen har stilt til alle partiene i Oslo.

Verbalt er det flertall på Stortinget for Aker sykehus, og det vil overraske meg om ikke de samme partier bidrar til å fatte de nødvendige vedtak ved denne anledningen.

Les spørsmål og svar under "les mer."

 

Dette er spørsmålene fra Aker Sykehus Venner:

Til Oslo Sosialistisk Venstreparti.

FIRE SPØRSMÅL OM AKER SYKEHUS FØR KOMMUNEVALGET

Aker Sykehus Venner er en partipolitisk uavhengig støtteorganisasjon som har arbeidet mot sykehusfusjonen til Oslo universitetssykehus og for å gjenreise Aker som lokalsykehus i mange år. Selv om mange skadelige vedtak er gjennomført og alt for mange gode behandlingsmiljøer er ødelagt, er det slett ikke for sent å snu.

Oslos befolkning vokser rekordartet. Behovet for gode sykehusplasser vil derfor også øke i årene som kommer. Denne enkle realiteten har ikke vært lagt til grunn ved de vesentlige sykehusvalgene som har vært gjort i Oslo-området de siste årene. Resultatet er kaotisk. Dette opptar folk, og mange er svært skuffet over politikernes mangel på styring over sykehusutviklingen.

Det er likevel skjedd positive ting det siste året. Etter massive protester ser det nå ut til at ledelsen i Oslo universitetssykehus skrinlegger de mest ytterliggående samlokaliseringene under navnet Campus Oslo. Det er også i ferd med å etablere seg en forståelse for at Oslo trenger et eget lokalsykehus, atskilt fra andre deler av sykehustilbudet. Fortsatt ligger imidlertid mye i det blå. Selv om Aker sykehus er det opplagte valget for et lokalsykehus for Oslo, utreder ledelsen i Oslo universitetssykehus alternative plasseringer, og planene for store samlokaliseringer er heller ikke endelig lagt i skuffen. OUS’ utredning vil ikke foreligge før i desember.

Et godt sykehustilbud er av vesentlig betydning for Oslos befolkning. Årets kommunevalgkamp er en viktig arena for å fortelle velgerne hva de kan forvente seg av partiene de skal stemme på. Aker Sykehus Venner har derfor fire spørsmål til hva partiene i Oslo mener:

1. Går SV inn for å gjenopprette Aker sykehus som fullverdig lokalsykehus for Oslo?

2. Hvis ja, hvordan vil SV arbeide konkret for å nå dette målet?

3. Ledelsen i Oslo universitetssykehus skal vedta sitt valg for lokalsykehus i desember. Hvis OUS vraker Aker som lokalsykehus, vil SV da kreve at helseministeren overstyrer helseforetaket?

4. Hvilke eventuelle alternative grep mener SV må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?

 

Og dette er de svar jeg har gitt på vegne av SV:

Her er Oslo SVs svar på deres spørsmål:

1. og 2:

SV i Oslo går til valg på følgende programformuleringer:

«Alle skal være trygge på at de får rask og god hjelp når de blir syke. SV mener sykehuskapasiteten må økes ved at området til forhenværende Aker sykehus blir bedre utnyttet gjennom nybygg, uten at dette fortrenger Samhandlingsarena Aker.  SV vil  gå inn for at sykehuskapasiteten i Osloregionen økes, ved at det bygges nytt sykehus på tomta til forhenværende Aker sykehus og at det skapes bedre løsninger for befolkninga i Oslo Sør.»

3.

SV vil på Stortinget ta initiativ for å få nødvendig lokalsykehuskapasitet for Groruddals-befolkningen gjennom utnytting av nåværende bygg, samt nybygg, på området til tidligere Aker sykehus.

SV vil allerede knyttet til revidert statsbudsjett for 2015 foreslå at det settes av prosjekteringsmidler til å starte byggingen og etableringen av et lokalsykehus på Aker-området. Det haster å starte opp disse planene, og samtidig vil SV tydeliggjøre at Campus-planene som OUS-ledelsen har foreslått skrinlegges.

4.

Se svar på spm 1, 2 og 3

 


Kommentarer   

0 #1 Fekadie Roth 01-06-2015 07:40
Fantastisk:-)
0 #2 BENTE VIK. 01-06-2015 09:50
Det er med stor glede og et gryende håp om at våre folkevalgte nå tar Groruddalens befolkning sin helse på alvor ved å gjenåpne lokalsykehuset, Aker sykehus.

Et slikt nødvendig grep ønskes hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen
Bente Vik.

Leder for facebookgruppa: " Vi som ønsker Aker sykehus tilbake"
0 #3 Astrid Steenbuch 01-06-2015 11:51
Ja, det var en gledelig nyhet. Da får vi se frem til offisiell åpning av Aker sykehus om ikke så lenge. Jeg savner lokal sýkehuset mitt.
0 #4 Gunn Pound 16-08-2015 16:30
KAMP FOR LOKALSYKEHUSENE
Demonstrasjonen på Eidsvoll plass 12. august 2015
Våre sykehus de røver – Appellene gløder
Demonstrantene klapper og hører
Parolene – plakatene i sol bris seg rører
Aktivistene fra syd-vest-nord og Møre
Kjære Høie ! Hvor skal vi føde
Når lokalsykehus legges øde
Helsebyråkraten es ører er døve
Den gang helseminister Støre
Ville heller ikke høre
Helseforetakene på maktens tinde
Gigantsykehus – sentraliserings mani
Helsedepartemen tets passive strategi
Penger – profitt og tapte liv
Kampen for våre lokalsykehus tar tid
Seieren er vår – en dag vi kan si
Bli med i kampen for ditt og mitt liv !
Gunn Pound
Haugenstua

Legg til kommentar