Helsevesen

Aker sykehus som lokalsykehus - NÅ!

Groruddalen trenger Aker sykehus

Helt krystall-klart: Aker sykehus må snarest mulig reetableres som lokalsykehus for Groruddalen.

Det var et klart feilgrep fra Stortingsflertallets side (Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og KrF) når de vedtok at Aker sykehus sine pasienter skulle overføres til Ahus.

Og det er klart bekymringsfullt når alle øvrige partier på Stortinget senest nå i juni avviste et forslag fra SV om å sette av prosjekteringsmidler til å starte byggingen og etableringen av et lokalsykehus på Aker-området. Det haster å starte opp disse planene, og samtidig gi tydelig beskjed til Oslo Universitetssykehus sin ledelse om skrinlegging av Campus-planene.

Aker sykehus som lokalsykehus har utmerkede forutsetninger for å bli et særs moderne og framtidsrettet sykehus. Dette fordi det på Aker er etablert en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune «med tilbud til pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets sluttfase." (foretaksmøtets vedtak). På Aker er det operasjonsstuer, poliklinisk virksomhet, legevakt, øyeblikkelig-hjelp-senger og rehabiliteringsavdeling. Mer enn 1200 ansatte yter viktige helsetjenester til byens befolkning.

Gjennom samlokalisering av samhandlingsarena Aker og ordinære lokalsykehusfunksjoner – og nybygg - vil Aker sykehus kunne bli et av landets fremste sykehusmiljøer, og et godt tilbud til Groruddals-befolkningen. Men det er ikke nødvendig å vente på nybygg: allerede nå kan vi begynne å flytte tilbake pasienter og aktivitet fra Ahus til Aker.


Kommentarer   

+4 #11 May Lill Larsen 08-08-2015 19:46
Vi er lei av å være kasteball mellom Ahus og Oslo sykehusene. Vi vil ha Aker sykehus tilbake, ikke noen ny fabrikk av et sykehus (Campus) . Det er bevist at pasienter får bedre hjelp på mindre lokalsykehus. Til landets politikere , dere burde alle prøve å ligge som korridorpasient på Ahus fabrikken. Prioriter helsesektoren framfor å sende så mye penger ut av landet
+2 #12 Ellen Balkøy 08-08-2015 19:47
Skulle jo aldri vært avviklet som lokalsykehus for groruddalens befolkning ... Håper virkelig de snart gjenåpner....
+2 #13 Rune Ormbostad 08-08-2015 19:49
Hadde jeg bodd i Groruddalen hadde jeg satt opp telt foran rådhuset. Aker var et ressurssenter innenfor småkirugi og geriatri.
+2 #14 Anders Arntzen 08-08-2015 22:31
Man må forstå at det demografiske grunnlaget antagelig er ukjent for politikerne, kanskje hemmelig. De har derfor ingen mulighet for å vurdere behovet for sykehusplasser. .........Ha ha....forsøk på sarkasme.
Jeg tittet på nettet og fant faktisk ikke en sånn demografisk figur som forteller om antall kvinner og menn i hver aldersgruppe.
Men jeg fant lange utredninger og preik som ingen kan ha noe nytte av.
La oss håpe de demografiske figurene finnes (ser ut som snømann uten hode), og da kan man ut fra dem lett regne ut behov for sykehusplasser.

101-120 i
81-100 ii
61-80 iiiii
41-60 iiiiiii
21-40 iiii
Menn 0-20 iiiiiii Kvinner

Mitt lille demografiske diagram viser at for hver "i" vet man behovet for pleie som nok vil variere i forskjellige aldersgrupper.
Om Aker sykehus bør gjenåpnes, tja, det er bare å telle etter. Det har litt med beliggenhet å gjøre også, tilgjengelighet .
+3 #15 Observatør 09-08-2015 15:59
Et sjeldent godt og meningsfylt forslag fra en politiker! Tiltredes herved!
0 #16 Fekadie Roth 10-08-2015 07:44
Endelig for oss som har god mine.
+1 #17 Tone Bergli Joner 16-08-2015 12:13
Ja, dette er så krystallklart som det kan få blitt (for meg i hvet fall)

Legg til kommentar