Helsevesen

Aker sykehus-området sikret til sykehusformål

Aker sykehus-området sikret til sykehusformål

Byrådet prøvde seg, men tapte.

I forslaget til kommuneplan, som bystyret nå har vedtatt, åpnet byrådet (Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) for å "utvikle" tomta til Aker sykehus fordi de mener den er dårlig utnyttet. Med god grunn var blant annet Aker sykehus venner redd for at dette ville være starten på en storstilt boligbygging på eiendommen til det gamle lokalsykehuset.

Byrådet gikk på trynet i bystyret, først ved at et flertall i bystyrets byutviklingskomite bestående av Ap, SV, Fr.P. og MDG avviste byrådets forslag. Byrådspartiene krøp til korset og ved den senere behandling i finanskomiteen og bystyret samlet et enstemmig bystyre seg om å ta byrådets forslag vedrørende Aker Sykehus ut av kommuneplanen, og i stedet vedta: «Område Aker universitetssykehus utvikles i tråd med gjeldende formål (sykehus) til helse- og sykehusområde og utvikling i tilknytning til dette.»

Kamp nytter, og jeg synes også finanskomiteens enstemmige presisering (se nedenfor under «les mer») ble gode.

 

Det som til slutt ble finanskomiteens enstemmige merknad:

Sykehusområdet for tidligere Aker sykehus defineres som helse- og sykehusområde.

Komiteen mener at Aker sykehus bør brukes og utvides som lokalsykehus for å sikre et godt medisinskfaglig tilbud og stabilitet for Groruddalens befolkning.

Komiteen viser til at dagens reguleringsformål muliggjør etablering av nytt lokalsykehus på Aker.

Komiteen viser til Oslo bystyres anmodning om at Oslo universitetssykehus snarest mulig må vurdere gjenåpning av lokalsykehussenger på Aker sykehus for befolkningen i Groruddalen for å sikre befolkingen et godt lokalsykehustilbud. Befolkningsprognosene med kraftig befolkningsvekst, ikke minst nær Aker med Hovinbyens 70 000 nye innbyggere, viser at Oslo-området og Groruddalen har behov for at Aker også i fremtiden skal benyttes som sykehusområde.

Komiteen vil fremheve at befolkningsveksten vil kreve stor økning i lokalsykehuskapasitet, samhandlingstiltak, rusbehandling med mer, og det er derfor viktig å sikre de sentrale arealene vi har til sykehus og andre helsetjenester i Oslo også for framtida.


Kommentarer   

0 #1 Lillian Åsberg 26-09-2015 09:53
Dette var jo kjempebra. Ett viktig og stort steg mot fremtiden....da gjenstår det å se hva OUS bestemmer videre !
+1 #2 Sissel Sypriansen 26-09-2015 11:54
heldigvis.... kanskje det er håp for at sykehuset igjen blir det sykehuset det en gang var...
+1 #3 Kåre Ertresvåg 26-09-2015 11:56
Kanskje byrådet trenger "utvikling" mer enn Aker? Den "utvikling " som Aker Sykehus og befolkningen trenger er gjenåpning snarest.
0 #4 Oddvar Pedersen 26-09-2015 12:24
Et gledens budskap for Groruddalen og Aker sykehus venner. Gratulerer. :)
0 #5 Agnes Persen 06-10-2015 13:43
Dette var gode nyheter som jeg har ventet på lenge. Håper de gode planene blir gjennomført,. Groruddalen trenger Aker sykehus, Aker sykehuser sårt savnet.

Legg til kommentar