Helsevesen

Bygg opp igjen Aker sykehus

Bygg opp igjen Aker sykehus

Dette er et av de tydelige kravene i en helsepolitisk uttalelse fra Fagforbundet i Oslo.

"Aker sykehus oppstår sakte, men sikkert som et lokalsykehus. Fagforbundet Oslo mener det er på tide å ta skrittet fullt ut, og bygge et nytt lokalsykehus på Aker med ett ansvar for Groruddalen. Radiologi, laboratorier og operasjonsstuer er intakte, og sengeressurser kan mobiliseres raskt, og det er ekstra tilgjengelig tomteareal.

Fagforbundet har alltid sett det som en betydelig fordel at byens befolkning tilhører spesialisthelsetjenesten innenfor fylkets/kommunens grenser. Det vil bl.a. ha stor betydning for nødvendig utvikling av samarbeidet med kommunehelsetjenesten. Opptaksområdet for Oslo-sykehusene bør derfor omfatte hele Oslos befolkning.

Aker ble i sin tid et høystatussykehus med fokus og kompetanse på lavstatussykdommer, og kan bli det igjen.  Vi må møte de særskilte utfordringene Oslo har som storby og hovedstad. De som gir utslag i dokumenterte store helsemessige forskjeller mellom øst og vest, stor konsentrasjon av livsstilsykdommer, psykiske lidelser, rusproblemer og rusrelaterte lidelser, psykososial problematikk samt et stadig økende antall eldre. Dette forutsetter mer samhandling mellom kommunen/bydeler og sykehusene.

Med Aker kan også lokalisering av storbylegevakt lande. Prosessen med framtidig storbylegevakt har vært satt på pause mens HSØ har diskutert framtidig lokalisering. Når både Ullevål og Gaustad virker som uaktuelle alternativer, haster det med å komme i gang med prosessen igjen. Et revitalisert Aker virker som det eneste realistiske alternativet," sier Fagforbundet blant annet. Les hele deres uttalelse nedenfor.

 

Dette er uttalelsen fra Fagforbundet i Oslo:

Det foregår viktige diskusjoner om framtidas helsetilbud for hovedstaden. Fagforbundet Oslo mener Aker sykehus er en viktig del av løsningen.

Bygg opp Aker igjen

Aker sykehus oppstår sakte, men sikkert som et lokalsykehus. Fagforbundet Oslo mener det er på tide å ta skrittet fullt ut, og bygge et nytt lokalsykehus på Aker med ett ansvar for Groruddalen. Radiologi, laboratorier og operasjonsstuer er intakte, og sengeressurser kan mobiliseres raskt, og det er ekstra tilgjengelig tomteareal.

Fagforbundet har alltid sett det som en betydelig fordel at byens befolkning tilhører spesialisthelsetjenesten innenfor fylkets/kommunens grenser. Det vil bl.a. ha stor betydning for nødvendig utvikling av samarbeidet med kommunehelsetjenesten. Opptaksområdet for Oslo-sykehusene bør derfor omfatte hele Oslos befolkning.

Aker ble i sin tid et høystatussykehus med fokus og kompetanse på lavstatussykdommer, og kan bli det igjen.  Vi må møte de særskilte utfordringene Oslo har som storby og hovedstad. De som gir utslag i dokumenterte store helsemessige forskjeller mellom øst og vest, stor konsentrasjon av livsstilsykdommer, psykiske lidelser, rusproblemer og rusrelaterte lidelser, psykososial problematikk samt et stadig økende antall eldre. Dette forutsetter mer samhandling mellom kommunen/bydeler og sykehusene.

Med Aker kan også lokalisering av storbylegevakt lande. Prosessen med framtidig storbylegevakt har vært satt på pause mens HSØ har diskutert framtidig lokalisering. Når både Ullevål og Gaustad virker som uaktuelle alternativer, haster det med å komme i gang med prosessen igjen. Et revitalisert Aker virker som det eneste realistiske alternativet.

Nei til ytterligere privatisering

Med et nytt rødgrønt byråd på plass er den viktigste pådriveren for ytterligere privatisering av helsetilbudet regjeringa gjennom helseforetaket Helse Sør-Øst.  Planene om et diagnostisk senter er ulikt de vi finner i resten av landet, og slik det forespeiles for Oslo er det en tilrettelegging før økende privatisering. Vi ser for oss mange kamper de kommende årene.  Samtidig ser vi at A-Hus sliter kapasitetsmessig og Helse Sør Øst vurderer å la Diakonhjemmet bli lokalsykehus for Alna, selv om lokalsykehus på Aker er den opplagte løsningen på dilemmaet. Vegringen mot å satse på å bygge gode offentlige tjenester i egenregi er påtagelig.

Rus- og psykiatritilbudet må styrkes

Vår største frykt for dette feltet når Hovedstadsprosessen kom, var at det skulle bli en salderingspost for somatikken. Nå ser vi at de tillitsvalgte ved Klinikk psykisk helse og avhengighet på OUS, roper varsko for årelange kutt, og frykt for antall behandlingsplasser som forsvinner. I en periode hvor tilbudet skulle bli prioritert og bygget opp. Samtidig ser vi at det kuttes i tjenestetilbudet i skjæringspunktet mellom førstelinje- og spesialisthelsetjenesten, og vi vet at disse gruppene må ha et legevakt/ akutttilbud i sentrum uavhengig av hvor storbylegevakten blir plassert.

Spørsmålet er om organisering av psykisk helsevern for hele eller deler av hovedstadsområdet bør gjennomgås på nytt. Hvilke tilbud skal vi ha, er vi tjent med dagens organisering, hvem finansierer, hvilken linje har ansvaret, og hvordan styrker vi samhandling? Hvordan ivaretas tjenestene slik at brukerne opplever tjenestene samlet som sømløse?

Utviklingen av helsetilbudet i Oslo må ikke bli så fragmentert og skje i så mange prosesser at vi mister våre overordna mål om hvilke områder som skal satses på og hva slags helsetilbud vi skal tilby Oslos befolkning.


Kommentarer   

0 #1 Veronica Amalie Rusdal 10-01-2016 10:21
Alle avdelinger er ikke lagt ned. Urologisk er fortsatt operativ. Ullevål har ikke plass til urologi. Derfor er Aker i full drift. Leger og sykepleier på Aker er helt fantastiske. De trenger stor ros etter å ha gått i uvitenhet om når eller om de skal flyttes. La den posten bli og få igang resten av sykehuset igjen. Hilsen meget fornøyd pasient fra Oslo vest.
0 #2 Ulf 10-01-2016 13:35
Det var en massiv oppslutning journalisten hadde klart å møte opp. Jeg ser 2 mennesker, finn på noe bedre å skrive om.
0 #3 Bjørn Bjøro 10-01-2016 17:30
Aker sykehus ligger glimrende til geografisk for å få storbylegevakt. Og det er kort vei til Ullevål sykehus og Rikshospitalet når pasienter må videresendes.

Ahus, som er lokalsykehus for bydeler tett på Aker, er sprengt. Aker bør derfor bli lokalsykehus for disse bydelene. Med befolkningsveks ten i Oslo må det også sees på hvordan virksomheten for lokalsykehus skal organiseres.

I tillegg kan Aker dyrke spesialfunksjon er som nevnt i bloggen, og gjerne også urologi.

Aker har en stor bygningsmasse, og et meget stort område. Noe av bygningsmassen kan ikke brukes, og kan rives og gjenoppbygges som del av et framtidig funksjonelt sykehus.

Det er i det hele store muligheter for en framtidig funksjonell og god økonomisk måte å bruke og utvikle de ressursene som er der allerede.
0 #4 Wenche Samuelsen 10-01-2016 18:14
Det gleder et hjerte, som banker varmt for Aker...Oslos beste sykehus å jobbe for...
0 #5 Bente Aurdahl 10-01-2016 18:15
Ja, hadde vært flott hvis de åpna Aker sykehus igjen. Men tror det ikke før jeg får se det. Men all honnør til de som jobber i helsevesenet !!
0 #6 Kjell Johansen 10-01-2016 18:16
TIDEN ER INNE. Eller er den ute? Vet ikke hva som er rett betegnelse, men med det vi nå vet om helsesektor og NPM som dette dreier seg om aå begynner vel dommens dag å nærme seg?Da er tiden enten inne eller ute. Men for hvem? Nå må i alle fall noen politikere - de som skal være nærmest folket teke etter hvor og hva d vil.
0 #7 Kirsten Ellewsen 10-01-2016 18:19
Lab'en leverer også topp! Greit å komme dit med buss, tilogmed greit å parkere.

Legg til kommentar