Helsevesen

Avmakt og NAV-makt - en fastleges bekymring

Avmakt og NAV-makt - en fastleges bekymring

NAV har vært hovedårsaken til flere pasienters betydelig psykiatrisk sykdom og 2.-linjes behandling, skriver fastlege Harald Sundby.

Harald Sundby er fastlege, og har vært det i ca. 25 år. Vanligvis praktiserer han i Trondheim, men de siste fire måneder har han vikariert som fastlege i Groruddalen.

«Denne reisen over Dovrefjell har gjort meg bekymret. Jeg befinner meg med ett i en svær avmaktssituasjon som rett og slett går litt på helsa løs. Det dreier seg ikke om min helse. Dette er ikke mitt eget stress. Det er strengt tatt knapt min egen avmakt. Det er NAVmakt. Mine pasienters NAVmakt og stress.

På fire måneder møter jeg flere pasienter, alle med ansvar for barn – og med alvorlig NAVmakt, som så vidt jeg har overskuet har vært hovedårsaken til betydelig psykiatrisk sykdom og 2.-linjes behandling. På disse fire månedene møter jeg alt for mange andre som, om de ikke akkurat er blitt syke av det, også opplever samarbeidet med NAV som en trusselfaktor i sine liv,» skriver fastlegen.

«I min erfaring ligger en opplevelse av NAVmakt i en alvorlig form. Den nærmest totale NAVmakt, der jeg som fastlege og behandler står helt uten muligheter til å fungere som et smidiggjørende bindeledd mellom pasientene og saksbehandlerne.»

Les hans artikkel.  Jeg har samtidig utfordret Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør for NAV Oslo, til å kommentere artikkelen. Her er hennes svar.


Kommentarer   

+1 #21 Sidsel 06-04-2017 15:35
Hvis du ikke lykkes med å få en fast jobb, etter gjentatte runder i tiltaksbedrifte r, eller nok stillings% som vikar er du dømt til å snurre rundt i det systemet i årevis, i tillegg til at du blir gjeldsslave som aldri får gjort opp for deg. Så ender du på sosialen når du blir syk og kan ikek kan delta i "programmene deres, og må søke hver 2. mnd om livsopphold. Du eier ikke en dritt og må søke om alt. Uverdig og umenneskelig for en som har oppdratt barn, hatt eget hjem og jobbet frem til 50. Næringslivet utnytter deg for gratis arbeidskraft et par mnd, eller du får "tilbud om arb.trening=pra ksis=slavekontr akt, uten noe resultat. Runde på runde med tiltaksbedrifte r, jobbsøknader (der svarene uteblir 99%), CV-oppdateringe r der hullene blir flere. Ja, du får etter flere år en NAV-psykose, men psykologene kaller det noe annet. De er også samarbeidpartne re, på et vis. Og ufør skal du jo ikke bli. Du møter av og til trusler som at du må flytte på deg, eller at du mister stønaden om du ikke følger opp programmene (! Som voksen, tidligere aktiv skattebetaler). Det fratar deg all positiv tro på egenverdi og livskraft, tro og vilje forsvinner enten du vil eller ikke. Det er ingen god måte å behandle mennesker på, men en god måte å gjøre dem syke.

Legg til kommentar