Helsevesen

Avmakt og NAV-makt - en fastleges bekymring

Avmakt og NAV-makt - en fastleges bekymring

NAV har vært hovedårsaken til flere pasienters betydelig psykiatrisk sykdom og 2.-linjes behandling, skriver fastlege Harald Sundby.

Harald Sundby er fastlege, og har vært det i ca. 25 år. Vanligvis praktiserer han i Trondheim, men de siste fire måneder har han vikariert som fastlege i Groruddalen.

«Denne reisen over Dovrefjell har gjort meg bekymret. Jeg befinner meg med ett i en svær avmaktssituasjon som rett og slett går litt på helsa løs. Det dreier seg ikke om min helse. Dette er ikke mitt eget stress. Det er strengt tatt knapt min egen avmakt. Det er NAVmakt. Mine pasienters NAVmakt og stress.

På fire måneder møter jeg flere pasienter, alle med ansvar for barn – og med alvorlig NAVmakt, som så vidt jeg har overskuet har vært hovedårsaken til betydelig psykiatrisk sykdom og 2.-linjes behandling. På disse fire månedene møter jeg alt for mange andre som, om de ikke akkurat er blitt syke av det, også opplever samarbeidet med NAV som en trusselfaktor i sine liv,» skriver fastlegen.

«I min erfaring ligger en opplevelse av NAVmakt i en alvorlig form. Den nærmest totale NAVmakt, der jeg som fastlege og behandler står helt uten muligheter til å fungere som et smidiggjørende bindeledd mellom pasientene og saksbehandlerne.»

Les hans artikkel.  Jeg har samtidig utfordret Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør for NAV Oslo, til å kommentere artikkelen. Her er hennes svar.