Helsevesen

Er vi på vei til den sengeløse, hjerteløse og klassedelte helsetjenesten?

Er vi på vei til den sengeløse, hjerteløse og klassedelte helsetjenesten?

«Prioritering er å ta viktige valg som kan gagne mange. Den viktigste feilprioriteringen i det norske helsevesenet var innføringen av helseforetaksreformen da den på tross av en drøy fordobling i pengebruk per innbygger siden 2001, greide å halvere antallet sykehussenger, innføre et enormt byråkrati og nekter å betale for livsviktig medisinsk behandling til sine innbyggere. Det fins modeller som er bedre, som er utprøvd, som i Skottland og Island og som vi må bøye hodet ydmykt for og lære av, skriver overlege og forsker Oluf Dimitri Røe i Fagbladets tidsskrift Samfunn & Økonomi.

Han påpeker bl.a.:

«Sykehus uten akuttkirurgisk beredskap er ikke fullverdige sykehus, da det ofte står om minutter for å redde menneskeliv, og der ambulanser og flytransport aldri kan kompensere den tapte tiden. Et sykehus uten allsidig kirurgi vil også bli et mindreverdig sykehus fordi det vil få problemer med å rekruttere leger. Når de mister kompetanse på flere kirurgiske felt som for eksempel gynekologi og mage-tarm, vil store grupper pasienter med for eksempel kreft bli skadelidende. Små sykehus har store fordeler, medisinsk og menneskelig, og som ikke kan måles i penger. Pasientene er klart mer tilfreds med små sykehus. En sterk faktor som ikke er målbar er nærhet; det at man kjenner pasientene og de kjenner sitt sykehus og sine leger.

Alt snakk om viktigheten av sentralisering, folketall og kvalitet ble plutselig glemt over natta. Rjukan Sykehus ble nedlagt på grunn av for lite befolkningsgrunnlag, men oppsto som privatsykehuset Ibsen Sykehuset Rjukan, med 14 spesialiteter inkludert nevrokirurgi, onkologi og plastisk kirurgi og 24 timers service, altså et miniuniversitetssykehus på bygda. Ingen krav til antall pasienter i året. Det ble tydeliggjort at sentraliseringskravene ikke var faglig, men rent politisk begrunnet. Vi må kunne stille spørsmål om at det ikke lenger stod «pasientens helsevesen» på Høies hatt, men «pengenes helsevesen.»»

Les hele artikkelen nedenfor.

Kommentarer   

#1 Bjørn Arvid Winther-Qvale 10-01-2017 06:44
Høyre og Frp skulle jo legge ned helseforetakene i løpet av 4 år så de er vel snart borte går jeg ut fra, det var jo en av de tingene som regjeringen lovte
#2 Eivor Magnusdatter Bergum 10-01-2017 10:06
Oluf D Røe har helt rett. Det har lenge foregått ei prioritering som skal få folk til å flytte fra distriktene. Uten akuttberedskap og fødeavdelinger som også er en del av beredskapen, vil ingen unge bo i mindre byer eller distriktene. Dette er misantropi satt i system, kald, kynisk markedsøkonomi styrer dette landet.
#3 Tore Wean 10-01-2017 12:16
Andre land som har løst sine helseproblemer med kø-og dyre medisiner har brukt en kombinasjon av offentlig og private forsikrings løsninger ,og de fungerer , til befolkningens beste !
#4 Mark Daniel Chapman 10-01-2017 12:17
Og reformen var kanskje det klareste eksemplet på NPM enigheten i den store politiske aksen her til lands H + Ap = sant. Bare synd at venstresida ikke klarer å få budskapet klart fram. SV har jo nærmest kastrert seg selv i saken, selv om Ivar står på...
#5 Rolf E. Olsen 10-01-2017 13:35
H+AP= sant. Dessverre er det mye som tyder på dette ikke minst sentarliseruing strangen. H har akselrert sentraliseringe n men AP har også vært med på å støtte opp om dette for landet ødeleggende utvikling av samfunnet
#6 Gudveig Havstad 10-01-2017 14:23
Jeg er mest irritert over at registrert måloppnåelse, på ventelistegaran tien legges ut som resultat av helsepersonalet s innsattsvilje, mens jeg to år etter jeg ble pensjonert fortsatt blir litt kvalm og skamfull når Høye sier ikke krenk disse ansvarsfulle fagarbeideier ved å klage over det som ikke har skjedd av bedring for pasientene. Vi ble presset utover egne grenser for politikkeres måltall, og lot pasienter komme i skvis, tenker fortsatt på om to av de jentene med store problem som trakk seg fra hjelp på BUPen etter at jeg ikke hadde jobbet godt nok, kunne ha blitt hjulpet om jeg hadde krevd tid til å drøfte dem med resten av teamet før kontakten glapp? Men vi skulle jo rekke så mye og jeg var blant de mest erfarne.... Hvor mange har fått for dårlig hjelp fordi fagarbeidere har blitt presset til å prøve å prestere mere enn det vi var i stand til under rådene betingelser? Husker fra min første tid på BUPen jeg avsluttet ved, pedagogen som sa: tenke først og deretter handle, å tenke sammen ble det mindre og mindre tid til, når ledere langt unna oss ble målt ut i fra måltalll oppnåelse...?
#7 Ingjerd Johannessen 10-01-2017 22:03
Helt klart, et mindreverdig pasienttilbud. Det er akuttjenesten som er spesielt viktig. Operasjoner og andre sykehusrelatert e gjøremål, kan i de fleste tilfeller planlegges.

You have no rights to post comments