Helsevesen

På vei til ny storbylegevakt på Aker sykehus

På vei til ny storbylegevakt på Aker sykehus

Gjennom 115 år har Oslo legevakt utviklet seg til en godt fungerende arena for samarbeid mellom Oslo kommune og spesialisthelsehelsetjenesten. Pasientene har en dør inn til akuttjenestene, og registrerer ikke på hvilket helsenivå tjenestene ytes. Det er blant annet de gode erfaringene med denne tjenesteorganiseringen som har brakt frem et ønske om å videreutvikle disse tjenestene, slik at samarbeidet kan utvikles på flere fagområder innen de medisinske spesialiteter.

Legevakten holder til i lokaler i Storgata 40. Disse er ikke egnet for fremtidig drift av en storbylegevakt, og kapasiteten i lokalene er begrenset. Den faglige utviklingen stiller krav til nye løsninger og økt samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Helse Sør-Øst RHF besluttet en 16. juni fjor å etablere et lokalsykehus på Aker sykehusområde, og byrådet besluttet 8. sept. tilsvarende å etablere en ny storbylegevakt på Aker.

Storbylegevakten skal i hovedsak ha samme rolle i behandlingskjeden som legevakten i Storgata har i dag, men at det legges til rette for at rollen kan utvikles videre. Det er et sentralt mål å oppnå mer effektive pasientsløyfer. For en del pasienter vil dette si ”avklaring i ett punkt” – på storbylegevakten. For andre vil det si rask videreføring til sykehus eller dagapparat. Ved etablering av en ny storbylegevakt vil det fortsatt være klare grenser mellom kommunalt ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar både internt i storbylegevakten og mellom eksterne samarbeidspartnere.

Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus har nå inngått en samarbeidsavtale om gjennomføring av forprosjekt for ny storbylegevakt. Dette bør kunne bli veldig bra, og noe jeg heier på. Innspill til perspektiver som bør tas med på veien?


Kommentarer   

0 #1 Harald Bjørn Johnsen 09-03-2017 07:06
Ser fram til at det blir en legevakt på aker sykehus,Adkomst en dit er mye bedre enn den som ligger i Storgata og i de tilfellene det er nødvendig er det jo kort vei til sengeplass
0 #2 Sigrid Marie Refsum 09-03-2017 07:09
Transportmessig tilgjengelig fra hele Oslo. Noen bussruter i Groruddalen. Som 33-bussen gjør også adkomst enklere. Fint om folk slipper for mye bytting av offentlig transport når de må dit.
0 #3 Brit Huse Fredriksen 09-03-2017 08:25
Mange som bruker legevakta i Storgt er rusmisbrukere og de holder til i nærheten. Kort vei til hjelpen. Legevakt må ha parkeringsplass er og lett adkomst til akutten. Det er mange ganger umulig å få ambulanse og en må kjøre selv. Det må være mulig med innleg
0 #4 Jon Henrik Laake 09-03-2017 09:59
Storbylegevakt på Aker er vel og bra. Men Oslo ville vært best tjent med at nye Oslo universitetssyk ehus ble bygget på Ullevål-tomta. I stedet planlegger OUS avhending av Ullevål tomta for å hente kapital til OUS-prosjektet. Dermed skusler man bort sentral eiendom og over 130 års offentlig eierskap.

Med OUS på Ullevål kunne nåværende Rikshospital konverteres til legevakt og lokalsykehus for byens eldre. Nå planlegges istedet nytt OUS på Gaustad der eksisterende bygningsmasse inngår i planene. Det er en suboptimal løsning.
0 #5 Morten Mjelve 09-03-2017 10:01
Flott med ny storbylegevakt! To perspektiver:
1. Det sømløse samarbeidet i Storgata , hvor pasientene ikke merker hvilken part som behandler, er unikt. Dette er med i hovedfunksjonsp rogrammet, og må prioriteres. Uklart om OUS i samme grad prioriterer det?
2. Dette blir en gigantlegevakt, men vil likevel ikke dekke behovet ettersom Oslos befolkning øker. Når starter planene for neste storbylegevakt ?

Legg til kommentar