Helsevesen

Oddny Miljeteig: Ein vert ikkje frisk av å ha dårleg råd!

Oddny Miljeteig: Ein vert ikkje frisk av å ha dårleg råd!

Eg hadde ikkje vore friskare om eg hadde hatt økonomiske suter i tillegg til kreften, skriver Oddny Miljeteig.

"Synest du at den norske sjukeløna, med løn frå fyrste dag og eitt år frametter, er for raus? Vel, då kan det vera du må passa på blodtrykket når du les vidare. For i dag er ein av dei dagane eg har såpass til krefter at eg har asa meg opp. Ikkje som når eg er i mi kvinndoms fulle kraft,  men såpass at eg nesten ser dampen stå ut begge øyro.

For no er det altså dags for åtak på sjukeløna igjen. Det plar alltid vera det ei høveleg, eg meiner uhøveleg, tid før valet. Alt etter kva styrke høgresida kjenner at dei har, kjem åtaka på sjukeløna.

Sjukefråveret gjekk ned i Sverige då dei kutta i sjukeløna. Ja, det gjorde det. Men: Sjukenærveret auka. Det skriv og snakkar dei borgarlege aldri om. Som om det er lurt med smittefårlege, sylte forkjøla folk på jobb" skriver Oddny Miljeteig blant annet.

Les hele hennes tekst nedenfor.

Ein vert ikkje frisk av å ha dårleg råd!

Av Oddny Miljeteig

Synest du at den norske sjukeløna, med løn frå fyrste dag og eitt år frametter, er for raus? Vel, då kan det vera du må passapå blodtrykket når du les vidare.

For i dag er ein av dei dagane eg har såpass til krefter at eg har asa meg opp. Ikkje som når eg er i mi kvinndoms fulle kraft,  men såpass at eg nesten ser dampen stå ut begge øyro.

For no er det altså dags for åtak på sjukeløna igjen. Det plar alltid vera det ei høveleg, eg meiner uhøveleg, tid før valet. Alt etter kva styrke høgresida kjenner at dei har, kjem åtaka på sjukeløna.

I år kjenner dei seg ikkje så grueleg sterke, dei lengst til høgre, visst. For Høgre har hatt landsmøte utan at lidenskapelege åtak stod på talarstolen. Frp har ikkje hatt landsmøte enno, men dei ligg så dårleg an på meiningsmålingane at det vert vel med den valege sleivkjeften frå ungdomsorganisasjonen.

Det er liksom ungdomsorganisasjonane som vert sende i felten når moderpartia kjenner seg på tynn is. Såpass signal må dei gje til sine velgjerarar i milliardklassen om at dei er til å stola på. Dei stikk berre ikkje hoven fram utan at dei kjenner seg ideologisk ovanpå, vaksenpartia i regjering. Det er det berre Venstre som gjer – dei som ein gong var eit sosialliberalt parti, men no har tømt omgrepet for mål og meining.

Denne regjeringa syter for sine – og kuttar hos uføre og kronisk sjuke. Uførereforma frå 2015 har gjort mange uføre fattigare. Regjeringa vil ikkje sjå kva konsekvensar det har for dei det gjeld – sjølv om dei har ein heil statsadministrasjon og likevel brukar 12 milliardar i konsulentutgifter. Dei skal jo ha til flaksalt på grauten, konsulentklassen også. Kuttet i barnetillegget for uføre, sjå, det har dei våga. Og barnetrygda har stått stille i kroner sidan 1996 – ja, gjennom dei åtte raud-grøne åra også, eg veit då vel det! Eg har kuleramme og alt, eg – og har mykje realfagskompetanse i min nære familie. Så det.

Like under overflata i sjukelønsdebatten boblar myten om latskapen, lønsarbeidaranes latskap.

Moderatarne i Sverige lukkast lenge med å framstilla seg som eit parti for arbeidsfolk. Ja, tru det eller ei, men det gjorde dei. Og Høgre på sitt mest høgtflygande, under Erling Norvik og Kaci Kullman Five, framstod som eit folkeparti og heldt seg jamvel med ei slags eiga avdeling for bygdefolk: Bunads-Høgre.  Men sjukelønsaversjonen fylgjer både Høgre og Frp i tjukt og tynt. Dei må vera dugeleg forarga på seg sjølve, inst inne, for at dei ikkje har fått gjort kål på denne særnorske sjukeløna frå fyrste dag. Sjølv om dei har innført tvangsarbeid for sosialhjelp.

Bergens Tidende skal ha takk for at dei på leiarplass i går oppsummerte den borgarlege propagandaen mot sjukeløna på nokså elegant vis. Sjukeløna er for raus. For Noreg har det høgaste sjukefråveret blant land vi kan samanlikna oss med. Sjukefråveret gjekk ned i Sverige då dei kutta i sjukeløna. Ja, det gjorde det. Men: Sjukenærveret auka. Det skriv og snakkar dei borgarlege aldri om. Som om det er lurt med smittefårlege, sylte forkjøla folk på jobb!

(publisert i Bergensavisen)

Kommentarer   

+2 #1 Signar Pedersen 16-04-2017 08:40
Utrulig godt og sant skrevet og jeg anbefaler alle å lese dette ! Også høyre og frp burde tvangslese dette og se hva de er i stand å gjøre. NEMLIG ødelegge for de svakeste av de svake!!
+1 #2 Torill Arnesen 16-04-2017 12:30
Mange ganger jeg misunner de som kan jobbe. Ingen eller få som er syke for moro skyld.
+2 #3 Gjertrud Vik 16-04-2017 12:32
Nei, ein får hverken bedre fysisk el psykisk helse av å ha det vanskelig økoomisk, heller tvert i mot.
+2 #4 Anja Hereud 16-04-2017 12:36
Nei.. man blir faktisk syk av det.. over tid kan man bli så syk av det at man ikke orker mer, og avslutter alt.
+1 #5 Bjørn Ekhøy 16-04-2017 12:39
Nei, man blir absolutt ikke frisk av å ha dårlig råd, snarere øker det stressen og gir lengre rekonvalesensti d. Dessverre har småborgerskapet med sine dårlige holdninger, sin avinsyke og sin misantropi kuppet både Høyre og Frp. Vi som er sanne høyresympatisør er ser det snarere slik at Norge A.S skal betale avkastning på samfunnsaksjene også til de som er syke og/eller uføre. Er man norsk statsborger bør man ha rett tiø sin delav kaka. Det skal ikke være bare for de som har helsa og førligheten.
+2 #6 Jann Krangnes 16-04-2017 12:43
Det er så befriende godt å lese dette innlegget ditt Oddny.
+1 #7 Anne Lise Rasmussen 17-04-2017 21:34
Takk for kloke ord i rett tid. For meg handler det om menneskesyn. Hvordan regjeringen behandler syke mennesker og hvordan de omtaler oss. Lavmål vil jeg si. Vi har en arbeidsminister som ikke bryr seg når det kommer frem at mange på NAV snylter i våre journaler.så viktig det Oddny skriver her. Hvordan det med kutt i sykelønn stadig stas frem og brukes. Varm takk Oddny.
+1 #8 Elisabeth Thoresen 18-04-2017 04:31
Nå er det en gang slik at du vil aldri få utbetalt mer enn 6 ganger grunnbeløpet i sykepenger.
Skal du ha mer så må det være arbeidsgiver som da betaler mellomlegget eller en forsikring.
Det er så mye som den "vanlige mann og kvinne i gata" ikke vet eller setter seg inn i når det gjelder vårt velferdssamfunn . Og de fleste skjønner heller ikke hvordan nav henger sammen og hvilke rettigheter og plikter de har.
Jeg ser også oftere og oftere at nav overprøver sykemeldinger, og ikke betaler ut sykepenger.
Syke mennesker får altså ikke sine sykepenger etter de første 16 dagene (arbeidsgiverpe rioden).

You have no rights to post comments