Helsevesen

Helseministeren sier nei til at Oslo gratis skal få tilbake storbylegevakt-tomt på Aker

Helseministeren sier nei til at Oslo gratis skal få tilbake storbylegevakt-tomt på Aker

Høyre i Oslo bystyre mener at Staten bør gi kommunen tilbake storbylegevakt-tomta på Aker helt gratis, ei tomt Staten fikk gratis i forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene.

Det er jo et bra standpunkt, og SV har allerede gjort sjekke-jobben ved på Stortinget å utfordre Høyres helseminister. I et skriftlig svar til Stortinget like før sommeren – på spørsmål fra SVs Olivia Corso Salles – avviser Høyres helseminister Bent Høie kontant at Oslo kommune skal få tomta så mye som ei krone under markedspris.  Alle salg er gjort til markedspris, og vi må ha likebehandlingsprinsipp i denne saken, understreker helseministeren. Markedsliberalist som han er.

Da er det viktigere at Høyres bystyrepolitikere snakker med Høyres regjeringsmedlemmer, enn å bruke tid i bystyret. Det er Høyres helseminister som er den viktigste motstander av Oslo Høyres private forslag. Markeds-, kommers- og butikktenkningen er til hinder for en god utnyttelse av fellesskapets helseressurser, noe denne saken også er god illustrasjon på.

Kommunen er i forhandlinger med Staten om kjøp av statlige tomter og tilsvarende salg av kommunale tomter som skal benyttes til helseformål. Fra SVs side forutsetter vi at Byrådet gjør alt som er mulig for å få en – for kommunen – best mulig avtale med Staten.

Les mitt innlegg i bystyredebatten under "les mer."

 

Oslo bystyre 15. nov. 2017

Ivar Johansen, SV

Sak Tilbakeføring av tomt ved gamle Aker sykehus til bygging av storbylegevakt

Ordfører,

Det er lov å prøve seg, er det vel et uttrykk som heter.

Høyre i Oslo bystyre har et standpunkt, mens Høyre i regjering har et annet.

I forbindelse at Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten – sykehusene – overtok samtidig Staten helt vederlagsfritt alle tilhørende bygninger fra Oslo kommune. 

Når Staten senere har overdratt til Oslo kommune bygninger de selv ikke trengte til helseformål har de sannelig ikke gitt ved dørene. Som f.eks. huset i Storgata 36c, hvor den kommunale rusomsorgen nå holder til. «Kommunen kjøper tilbake sitt eget hus» var overskriften i det jeg ofte føler må være Fr.Ps hofforgan: Nettavisen.  24 millioner var prisen kommunen måtte ut med.

Høyre her i bystyret mener at Staten bør gi oss tilbake storbylegevakt-tomta på Aker helt gratis. Det er jo et bra standpunkt, og SV har allerede gjort sjekke-jobben ved på Stortinget å utfordre Høyres helseminister. I et skriftlig svar til Stortinget like før sommeren – på spørsmål fra SVs Olivia Corso Salles – avviser Høyres helseminister Bent Høie kontant at Oslo kommune skal få tomta så mye som ei krone under markedspris.  Alle salg er gjort til markedspris, og vi må ha likebehandlingsprinsipp i denne saken, understreker helseministeren. Markedsliberalist som han er.

Men helseminister Høie gir gale opplysninger til Stortinget. Den rødgrønne helseminister for 6 år siden inntok nemlig en mer vennligsinnet holdning, og mer etter Høyres smak: Daværende regjering solgte slett ikke Storgata 36 til markedspris: «- Vi fikk det for 24 millioner, godt under markedspris som er opp mot 40 millioner,» sa daværende sosialbyråd Anniken Hauglie (H) til Nettavisen.

Kommunen er i forhandlinger med Staten om kjøp av statlige tomter og tilsvarende salg av kommunale tomter som skal benyttes til helseformål. Fra SVs side forutsetter vi at Byrådet gjør alt som er mulig for å få en – for kommunen – best mulig avtale med Staten.

Da er det viktigere at Høyres bystyrepolitikere snakker med Høyres regjeringsmedlemmer, enn å bruke tid her i bystyret. Det er Høyres helseminister som er den viktigste motstander av Oslo Høyres private forslag. Markeds-, kommers- og butikktenkningen er til hinder for en god utnyttelse av fellesskapets helseressurser, noe denne saken også er god illustrasjon på.

You have no rights to post comments