Helsevesen

Jeg tar fysio- og ergoterapitjenesten til bystyret

Jeg tar fysio- og ergoterapitjenesten til bystyret

Jeg har nå sendt fram dette spørsmålet som byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:

«Jeg får mange henvendelser fra innbyggere og tjenesteapparatet om at ventetider til fysio- og ergoterapitjenester ofte kan være svært lange.

Mitt spm til byrådet er:

- Hva er byrådets kunnskap om dette, målt opp mot f.eks. ASSS-nettverket anbefalte prioriteringsnøkkel?

- Ser byrådet behov for initiativ her?»

Et eksempel på henvendelse vedrørende ergoterapi: «Jeg ønsker å informere deg om at det er uholdbar lang ventetid på å få ergoterapitjenester i min bydel. Jeg har sykdommen ME og søkte om ergoterapi for å søke om hjelpemidler i januar 2016. Jeg står fortsatt på venteliste etter 1 1/2 år. Jeg har etterspurt noen ganger hva som skjer og om jeg snart får hjelp, sist i april i år. Da får jeg til svar at de har lang venteliste og ikke kan svare på når jeg får hjelp. Dette anser jeg som uholdbart.»

Et eksempel på henvendelse vedrørende fysioterapi: "Skriver meget kort til deg om en bekymring jeg har i min jobb i som fysioterapeut i sykehjem. Sykehjemsetaten har skjært ned på alle fysioterapi og ergoterapi stillinger, da politiske føringer og penger  er til stillinger som  hjelpepleiere og sykepleiere. Når du Ivar blir gammel og brekker lårhalsen så vil du få hjelp til å kle deg av hjelpepleierne, og doktoren vil ordinere medisin og sykepleieren vil sørge for at den blir tatt.

Vel flott, da er jobben gjort og så kan du sitte der og vegetere sammen med det resten av forsamlingen. Du er ren, påkledd, kanskje smertefri, men du har ingen mulighet til å treffe dine egne valg på hva du ønsker å delta på siden ingen prioriterer at du kan bevege deg selv, da dere politikere har økonomisk fratatt den eldre dette valget. Du må spørre om personalet vil hjelpe deg, på en konsert eller på besøk til en annen pasient etc.»

Jeg tar ressurs- og ventetidsituasjonen til bystyret. Hva er folkes egne erfaringer?


Kommentarer   

+1 #1 Else Kari Skjæveland 06-02-2018 08:53
Min erfaring er at ventelistene er helt latterlig lange og at når man endelig får time, ( gjennom HELFO avtale) så blir man møtt av et latterlig dårlig tilbud! Flere ganger opplevd og gå til fysikalsk «behandling» hvor jeg sjelden eller aldri får noen form for behandling. Blir bare pratet med eller puttet over treningsrom. Dette til tross for at jeg i uendelige samtaler gir uttrykk for at jeg trener jevnlig, men at kroppen har behov for behandling for å kunne både trene og jobbe. Får da beskjed om at det er ikke helt sånn det jobbes, men at jeg gjerne må bestille time de dagene uten avtale også, så skal det ses nærmere på. Betaler man, får man behandling.
Så min erfaring med behandling betalt av skattebetalere er at det er totalt bortkastet bruk av penger og jeg føler meg kun som en ting det tas imot støtte for og som de helst bare vil ha fortest mulig ut igjen. Så etter og bruke tiden på prat eller øvelser jeg selv kan og har gjort i mange år, bestiller jeg ny time hos en annen behandler som faktisk hjelper meg, men som koster skjorta.. Og tenker faktisk på at fellesskapet har betalt for den meget bortkastede timen min og får dårlig samvittighet!
Her har bransjen mye og gå på! Begynner å minne mer og mer om USA og forsikringsordn inger hele samfunnet vårt nå
0 #2 Åse Nordanger Andersen 06-02-2018 08:56
Obs! Det har akkurat kommet ny forskrift om kvalitetskrav i fysioterapien
lovdata.no/.../2017-09-01-1334
Dette betyr at dersom kvaliteten er for dårlig må man klage til bydel/kommune, dette for å få hevet kvaliteten der det trengs. Ikke nok med bare god tilgjengelighet - kvaliteten må være god!

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode